Tehnoloogilised pädevused

Instructor

Helin Laane

Reviews (5)

Merilyn Korjus
Siret Siitan
Anu Vill
Aveli Afanasjeva

Overview

Eesmärk: Omandada oskusi ja teadmisi digitaalsete vahendite kasutamiseks.

Õpiväljundid:

Õpetaja:

  • kasutab Microsoft Wordi ja Powerpointi õppevara loomiseks.
  • tutvub veebipõhiste esitlusvahenditega.
  • kasutab interneti otsingusüsteemi ja erinevaid veebipõhiseid infoallikaid.
  • kasutab digivahendeid andmete kogumiseks, talletamiseks ja korrastamiseks.

Sihtrühm: Lasteaiaõpetajad

Tase: Algtase

Maht: 1 EAP ehk 26h

Õppevorm: Veebipõhine

Kestus: 04.04.2016 - 12.05.2016

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn