Instructor

Brigitte (Ghaliya)

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

This is a course about personal project management.

Hij is nog helemaal in ontwikkeling, dus verwacht nog geen super logisch geordende zaken (positieve kritiek is wel altijd welkom).

Als je meteen de cursus in wil duiken, kun je het beste beginnen bij punt 1) Een goed doel kiezen.

Wat hieronder staat op de overzichtspagina, is namelijk mijn eigen verzameling van in de cursus te verwerken punten.

Veel meekijk-plezier! En als je mee wilt ontwikkelen en inspiratie hebt: laat het dan gauw weten, welkom!

Vriendelijke teamgroet, Brigitte

 

TAAK voor mij: een instrument ontwikkelen waarin het resultaat van elk van de hierna genoemde subtaken, eenvoudig neergezet en gemonitord kan worden. Later verdelen over de lessen in de linkermarge.

Als eerste krijgen we de fases van onderzoeken en creatief breinstormen:

 1. Je leert hoe je een goed doel kunt definieren
 2.   Je maakt een overzicht van de dingen die je graag zou bereiken
 3.   Je maakt een indeling naar tijd, inspanning en organisatie-vereisten
 4.   Je telt je hulpbronnen per project-idee en brengt die in kaart
 5.   Je maakt voor elk project een lijst van de voordelen ervan, zowel voor jezelf als voor anderen (vooral voor hen van wie je wat medewerking zou willen krijgen, slim!) 
 6.   Je brengt al doende meteen ook in kaart wiens medewerking en steun je zou kunnen gebruiken en graag zou hebben, in welke vorm, en wat je zou moeten gaan doen of zeggen om die steun los te krijgen voor de hele duur van je project. 
 7. Je noteert hoeveel vertrouwen je hebt dat je die steunbelofte gaat krijgen, en waarop dat vertrouwen gebaseerd is (je innerlijke hulpbronnen en geboekte successen komen zo ook in beeld).
 8. Je waardeert elke soort support (per persoon) op een schaal van 1-10. Je kunt van verschillende mensen dezelfde soort support regelen, maar de één heeft misschien meer te bieden dan de ander. Het is ook goed om dat in kaart te brengen, zodat je weet bij wie je terecht kunt als er bepaalde moeilijkheden of onverwachte uitdagingen zijn.
 9. Je bekijkt en waardeert alles wat zo te zien al goed op zijn plek ligt om jou te helpen slagen (hulpbronnenpakket 1)
 10. Je brengt de mogelijke risico´s en mensen van wie je tegenstand kunt verwachten, in kaart (plus de voordelen of voorwaarden waarmee je ze om kunt krijgen)
 11. Je maakt een lijst van wat er nog meer nodig is voor het bereiken van je doelen, schat per project in hoeveel moeite jou dat gaat kosten, en zet erbij of het jou die moeite nu waard is.
 12. Je maakt op basis van wat je aan info verzameld hebt, een voorlopige keuze voor 2 of 3 favoriete startprojecten
 13. Je zoekt een paar goede meedenkers in je kringen en vraagt hun advies over de haalbaarheid van elk van die favorieten
 14. Je noteerd die adviezen, verwerkt ze in je overzicht en checkt of je nu al genoeg weet om te kiezen, en of je er al genoeg vertrouwen in hebt dat het gaat lukken
 15. Als de keuze of het vertrouwen nog niet sterk genoeg is, doe je verder onderzoek naar wat de haalbaarheid van elk doel zou kunnen verhogen, je vertrouwen zou kunnen vergroten, en je keuze makkelijker zou kunnen maken
 16. Je onderneemt elke actie die volgens je onderzoek nuttig kan zijn om jou op je gewenste startpunt te krijgen
 17. Je beoordeelt wat er nodig is om de ontbreken de dingen nu binnen jouw bereik te krijgen
 18. Je geeft op een schaalmeter aan hoe hoog je slaagkans nu is
 19. Je zet een nieuw cijfer voor je slaagkans neer op de schaalmeter
 20. Je kiest een mooi, sprekend symbool voor je project
 21. Je brengt alle benodigde hulpbronnen in kaart
 22. Je maakt een overzicht van wat nog ontbreekt
 23. Je plant hoe je dat wat ontbreekt, erbij gaat krijgen
 24. Je bedenkt welke rol elk van je supporters gaat spelen
 25. Je deelt je project op in stappen, en brengt die onder in fases
 26. Je geeft voor elke stap aan hoe ver je daar al mee bent
 27. Je geeft voor elke stap aan welke rol welke supporter daarin speelt
 28. Je bedenkt hoe je elke supporter warm gaat krijgen voor je project
 29. Je maakt een aktie-planning, helemaal tot in detail per week
 30. Je bedenkt hoe je de voortgang van al die aktiepunten gaat bijhouden
 31. Je bedenkt hoe je anderen geìnformeerd gaat houden over je vooruitgang
 32. Je maakt een begin met een weblog of een ander soort logboek
 33. Je bedenkt hoe je obstakels gaat aanpakken, en met wie 
 34. Je plant tussentijdse feestmomenten en een groot eindfeest!

Als dit eenmaal allemaal duidelijk is voor jou, en goed bij elkaar past, ga je naar de realisatie-fase.

Daarin ga je bepaalde stappen verder in detail uitwerken en uitvoeren. Je houdt je voortgang bij, en noteert zowel successen als dingen die tegenvallen of heel anders liepen dan je gedacht had.

Vanuit die observatie en evaluatie ga je dan eventueel je aktieplan bijstellen. Zo voel je dat je krachten steeds beter gebundeld worden, wordt de grond onder je voeten alsmaar steviger, en komt je einddoel alsmaar dichterbij.

Klaar voor de eerste les? Ga ervoor!

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn