Taide ja kulttuuri, metallialan perustutkinto META15

Instructor

Kiviaho Heli

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Opiskelijan osaamisvaatimukset tutkinnon perusteista, joka tarkoittaa sitä, että opiskelija:


• osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä

• osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)

• osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä

• osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset

• osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

 

Juice  Leskinen sanoitti aikoinaan kappaleen "Kulttuuri saapui Ähtäriin".

Klikkaa TÄSTÄ, niin pääset sanoitukseen.

 

 

 

 

Course content

  • TEEMAT OPPILAITOKSEN OPETUSSUUNNITELMASTA

  • LUKUSUUNNITELMA

  • 1. TEEMA: taide ja kulttuuri

  • 2. TEEMA: taiteen lajit

  • 3. TEEMA: kulttuuriperintö

  • 4. TEEMA: kestävä kehitys

  • 5. TEEMA: oma tuottaminen

  • JAKSON ITSENÄISET TEHTÄVÄT

  • LINKKJEÄ TAITEEN JA TIEDON LÄHTEILLE

  • SOVELLUKSIA JA MUITA TYÖVÄLINEITÄ

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn