Instructor

Heli Kiviaho

Opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Opiskelija• osaa tunnistaa taiteen ja kulttuurin eri ilmenemismuotoja ja hyödyntää niitä

• osaa tutkia, ilmaista ja tulkita kulttuurista todellisuutta (esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden, median, kuvataiteen tai käsityön keinoin)

• osaa arvioida ja soveltaa monimuotoista suomalaista kulttuuriperintöä ja oman alan vakiintuneita käytäntöjä

• osaa noudattaa kulttuurisesti kestävän kehityksen periaatteita ja ymmärtää valintojensa kulttuuriset vaikutukset

• osaa kehittää taiteelle ominaisten esittämisen tapojen ja materiaalien, oman ilmaisun, suunnitteluprosessien, palvelu- ja tuotemuotoilun ja estetiikan tuntemustaan omalla alallaan ja soveltaa hankkimaansa taiteen ja kulttuurin osaamistaan omassa työssään.

 

Juice  Leskinen sanoitti aikoinaan kappaleen "Kulttuuri saapui Ähtäriin".

Klikkaa TÄSTÄ, niin pääset sanoitukseen.

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn