Tạo file thông báo  đơn giản bằng Notepad

Instructor

Anh Dũng Phan

Nothing

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sau khi xem xong bài này, bạn có thể tạo một file Thông báo để troll người khác hay gửi lời nhắn đến họ!

Course content

  • Cách làm

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn