Instructor

Галина Рибалка

викладач

Reviews (1)

Дмитрий Шумаков

Overview

Метою опанування навчальної дисципліни «Страхування» є формування системи знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Страхування» є:

вивчення сутності й ролі страхування, організація розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності;

набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn