Instructor

Arja Rantanen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Idag bor i Finland närmare 300 000 personer som har sina rötter i andra länder. För hundra år sedan var det finländarna som av olika orsaker såg sig tvungna att lämna sitt hemland.

Emigrationen från Finland har under olika tidsperioder varit omfattande. Den största emigrationsvågen hittills kan kallas Den stora Amerikaemigrationen. Närmare 370 000 finländare, nästan hälften av dessa österbottningar, emigrerade under tidsperioden 1860-1930. Målet var framför allt USA och Kanada i Nordamerika.

Här kan du få en inblick i emigranternas vardag. Tanken är att inspirera dig till vidare forskning. Riksarkivet Vasa har sammanställt materialet tillsammans med det österbottniska barnkulturnätverket BARK. Fotografen Mikael Herrgård har ansvarat för fotografering och bildbehandling.

Materialet finns tillgänglig också i en arkivväska som lånas ut av Riksarkivet Vas.

Du kan förstora bilderna genom att klicka på musens högra tangent och välja "Visa bild".

Dina synpunkter kan Du sända till e-postadressen arkistopedagogia@arkisto.fi.

 

 

Course content

  • I Orsaker till Amerikaemigrationen

  • II Förberedelser för resan

  • III Resan till Amerika

  • IV Slutdestination och arbete

  • V Äktenskap och familjeliv

  • VI Fritid

  • VII Kontakter till hemlandet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn