Instructor

Håkan Björk

Född i Finland, Gamlakarleby Lärarexamen 1967 Tennis, opera/kör och basket Flyttade till Olofström i Sverige 1970 Lärare vid grundskolan 70-77 Storumans Folkhögskola 77-95 Kooperativ utveckling Social business 1998 … Sociala bokslut/CSR 1998 … På 80-talet kom jag i kontakt med affärsmodellen Community Business och en redovisningsmodell kallad social audit i Skottland. Mellan 1980-85 hämtade jag kunskap från Skottland inom dessa två områden. Idag är jag VD och utvecklingsansvarig på Social Business Kommunikation AB. Jag har arbetat med att sprida idén om social business och har startat fem företag med den affärsmodellen och harmonierat modellen till svenska förhållanden. Jag har parallellt med detta utvecklat en metod för att mäta samhälleliga, social resultat i företag och organisationer som heter SoR (social redovisning).

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Vad är social redovisning? 

Social redovisning  - en metod för att mäta och redovisa organisationers sociala ansvarstagande och resultat.

Utvärdering av olika aktorernas resultat och jämförelse traditionellt, har uteslutande gjorts av rent ekonomiska grunder. Det vilka övriga resultat föreningar och företag har annars gjort i verksamheten har inte velat eller kunnat mäta.

Social redovisning är lösningen! Den lyfter upp de sociala värdena i nivå med ekonomiska värden.

Metoden är ett pålitligt sätt att motivera sin egen existens till andra intressentgrupper.

Det finns mycket stort behov av social redovisning. Förstås! Det upprättas en redovisning om hur arbete påverkar människans liv.

Nyttan ligger i att metoden tydligt synliggör resultat som samhälleligt arbetande människor producerar. Stor betydelse har också arbetsglädjen som genereras. Social redovisning har blivit entusiastiskt mottagen i Finland. Hoppas att trenden fortsätter.

Kursbeskrivning

Kursen innehåller ett teoriblock samtidigt som man lär sig med metoden att implementera social redovisning och sociala bokslut i den egna organisationen. Deltagarna erhåller en handbok samt en kurs där den praktiska genomförandet kombineras med teoretisk kunskap. Deltagarna erhåller även intyg att man har kompetens att genomföra social redovisning från ax till limpa. 

Introduktion till Eliademy 

Mål med kursen 

Tidsplan 

Processen 

Certifiering av bokförare

Certifiering av revisorer 

 

 

Välkommen till kursen! 

Vi börjar med en översikt på kursens teoridel. 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn