Instructor

May Jihar

may jihar

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Hur fungerar det i den svenska sjukvården? Hur är människokroppen uppbyggd? Vad är diabetes? Hur yttrar sig en traumatisk kris? Svaren på det och mycket annat finns i studiematerialet ”Sjukvårdstolkning”. Det har utvecklats för kontakttolkutbildningen men passar med sin bredd även andra tolkutbildningar.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn