Instructor

Kirsi Haapa-aho

Insinööri ympäristöteknologia (yAMK) AmO

Olen työskennellyt kaavoituspäällikkönä Ähtärin kaupungilla vuodesta 2014 alkaen. Tätä ennen toimin ympäristönsuojelusihteeri-maanmittausteknikkona seitsemän vuotta ja maanmittauteknikkona kolme vuotta. Harrastuksiini kuuluu jalkapallo, laskettelu, jooga, ratsastus sekä yleensä liikunta ja tietysti opiskelu.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Simulaatio-opetuksella tarkoitetaan asioiden tai rutiinien opettamista oikean elämän tilanteita simuloimalla. Simulaatio-opetusta käytetään pääasiassa ammatillisilla aloilla, joissa tarvitaan ongelmanratkaisuataitoa ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista. Hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi poliisien tai ensihoitajien koulutus, joissa ei voi tulevia tilanteita opetella valmiiksi. Simulaatio-opeutuksessa luodaan tilanne ja opiskelijoiden annetaan ratkaista se. Opetustilanne jakautuu kolmeen osaan: Alkuvalmisteluihin, simulaatioon ja jälkiarviointiin. Pelkkä simulaatio ei anna opetukselle sisältöä vaan tärkein anti on jälkiarvioinnissa. Alla olevalla videolla on kuvattu esimerkki kaupan alan työntekijän mahdollisesta simulaatioharjoituksesta.

 

 

Tällä kurssilla esitellään erilaisia tapoja soveltaa simulaatio-opetusta eri aloilla. Tervetuloa mukaan!

Course content

  • Simulaatio-opetuksen määrittely

  • Simulaation toteutus

  • Simulaatio-opetuksen viitekehys

  • Simulaatio-opetus ensihoidon osaamisalan (lähihoitaja) opetuksessa

  • Simulaatio-opetus ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, kone- ja metalliala

  • Simulaatio opetus lähihoitajien opetuksessa, vammaistyön osaamisala

  • Simulaatio-opetus lukio-opetuksessa, matematiikka ja fysiikka

  • Simulaatio-opetus ammattikorkeakouluopetuksessa, ympäristö ja maankäyttö

  • Lähteet

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn