Instructor

sfi studion

sfi studion

Det här är en distansutbildning med fysiska träffar för sfi C- och D-kurs

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Välkommen till Studion

Course content

 • Hörförståelse C

 • Hörförståelse D

 • Läsförståelse C

 • Läsförståelse D

 • Muntlig produktion C

 • Skriftlig färdighet

 • Muntlig produktion D

 • Samtal och muntlig interaktion

 • Uttal

 • Grammatik

 • Betygskriterier

 • Inför NP

 • Länkar

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn