Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Sisältö

 • Sanataiteessa otetaan lähikontaktia sanoihin: niiden kauneuteen ja jylhyyteen, outouteen ja hauskuuteen.

 • Herätellään luovuutta, rohkeutta ja uteliaisuutta.

 • Tutustutaan kirjoittamisen prosessin eri vaiheisiin. Saadaan tuntumaa siihen, miten teksti saa alkunsa ja miten sitä voi hioa ja työstää eteenpäin.

 • Tehdään kirjoitusharjoituksia yksin tai ryhmässä.

 • Luetaan tekstejä ja annetaan niistä palautetta.

Tavoitteena on

 • Madaltaa kirjoittamisen aloittamisen kynnystä. Inspiraatiota ei tarvitse odotella, koska sen voi itsekin saada harjoitusten avulla aikaan.

 • Vahvistaa luovuutta ja rohkeutta kokeilla uutta.

 • Ymmärtää kirjoittaminen monipuolisena maailman ja oman itsen hahmottamisen välineenä.

 • Oppia palautteen antamisen taitoja ja oppia arvioimaan paremmin myös oman tekstin toimivuutta.

Suorittaminen

 • Kurssi suoritetaan osallistumalla lähiopetukseen ja tekemällä kotitehtävät.

 • Kurssilta voi olla poissa kaksi kertaa. Poissaolosta tulee ilmoittaa etukäteen opettajalle.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn