Sähkötyöturvallisuuskoulutus

Instructor

Janne Timonen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, on annettava yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus joka sisältää vähintään seuraavat asiat:

    - sähkön aiheuttamat vaarat ja niiltä suojautuminen

    - sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten periaatteet, säädösten mukaisten vastuuhenkilöiden tehtävät ja                    standardin SFS 6002 asema

    - SFS 6002-standardin sisältö soveltuvin osin

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn