Ryhtiä rankaan, asennetta asentoon. Ergonomian avulla vaivoitta finaaliin.

Instructor

Milla Lahdenperä

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Kohderyhmä:

Turun yliopiston hammaslääkäriopiskelijat

 

Päätavoite:

Hammaslääkärin työasennon ergonomia.

Tavoitteena on huomioida:

.         pään, niskan, yläselän, hartioiden, yläraajojen, lanneselän, ranteen ja sormien asento

·         alaraajojen asento: saako hyvän tuen lattiasta

·         sormien ja ranteiden voiman käyttö, puristusvoima työvälineisiin

·         työtuolin säätömahdollisuudet;  kaltevuus 5-15 astetta , vartalon ja reisien välinen kulma yli 90

          astetta

·         asiakkaan ja työvälineiden oikea sijoittelu

·         hyvä työskentelyetäisyys on käsivarren mitta; parannettavissa peilillä ja muuttamalla potilaan   

          pään asentoa

·         tauotuksen järjestäminen staattisessa työssä

·         muut ympäristötekijät; valaistus, ilmanlaatu, melu, lämpötila ja työpisteen vetoisuus

 

Ergonomia-opetus opintojen aikana

Hammaslääkäriopiskelijat tutustuvat ergonomiaan läpi opintojensa eri tavoin. Varsinaisesti hammashoitotyön ergonomiaan perehdytään tarkemmin ja intensiivisimmin D5:llä "kliiniseen hoitoharjoitteluun valmistavalla"- opintojaksolla sekä D10:llä "Nuori hammaslääkäri"-opintojakson yhteydessä. Näiden lisäksi eri oppiaineet pyrkivät yhtenä teema-alueena ottamaan huomioon ergonomisen työskentelyn. Tämä verkkomateriaali tukee hammaslääkäriopiskelijoiden ergonomian opetusta alusta loppuun saakka. Tämän verkkomateriaalin avulla pystyt kertaamaan ergonomian tärkeimmät osa-alueet.

Kuinka voit suorittaa kurssin?

Kurssi suoritetaan perehtymällä teoreettiseen taustaan ja toteuttamalla ergonomista työskentelyä omassa opiskeluasennoissasi ja potilastyössäsi. Huomioimalla ergomia-asiat päivittäisessä työskentelyssä. Osallistumalla ergonomiaopetukseen D5:llä ja D10:llä. D10:llä yhteistyö amk:n fysioterapiaopiskelijoiden kanssa.

Kurssin arviointi

Mikäli säästyt tuki-ja liikuntaelinrasituksilta ja -vammoilta olet ymmärtänyt asian ytimen.

Antoisia opiskeluhetkiä!

Course content

  • Ergonomia

  • Ergonomisen työskentelyn perusteita

  • Fysiologinen työasento

  • Työpisteen järjestäminen

  • Ergonominen työskentely

  • Parodontologinen instrumentaatio

  • Lähteet

  • Vaikuttavat myös ergonomiaan

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn