Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Proosarunoudesta

- eli runouden ja proosan kohtaamisia modernissa runoudessa

Kurssilla tutustutaan modernin runouden suuntauksiin, joissa runous on kokenut proosamuotoisen ilmaisun potentiaaleja ja luonut uutta hybridistä lajisuutta, proosarunoutta. Tarkastelemme proosaa runouden kokeilukenttänä mm. tunnistamalla ja analysoimalla lajien sekoittumista sekä pohtimalla proosassa toteutuvien runorytmien suhdetta parallelistiseen rytmikäsitykseen. Lajin kysymys kulkee mukana kurssin keskeisenä pohdinnan kohteena. Tavoitteena on, että opiskelijat luentojen, lukutehtävien, keskustelujen ja oman kirjoittamisen kautta muodostavat näkemyksen proosan runollisista ja runon proosallisista mahdollisuuksista.

Kurssin voi suorittaa osana kirjoittamisen perus- tai aineopintoja ayo-kurssina tai teemakurssina.

KIKA430 Lajin jatkokurssi (aineopintojen kurssi)

KIKP220 Lajin jatkokurssi (perusopintojen kurssi)

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn