Instructor

Kristel Riissanen

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Välkommen till RUB5 våren 2016!

I den här kursen behandlar vi vår nya och digitala värld samt hur vår värld mår idag. Vi ska också ta en titt på nyheter och reklam: Hurdana  nyheter visar man dagligen och hur säljs produkter till kunder?

Vi har teman som teknik, mobiler, trafik men också vår natur och vårt klimat. 

Du kommer att lära dig att diskutera och ta ställning till dessa teman och analysera dem ur olika synvinklar.

Lycka till med studierna! :)

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn