Romaanikurssi, Työväen Akatemia

Instructor

Riikka Pelo

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Romaanin kirjoittaminen: poetiikka, teksti, prosessi

Tavoitteet ja sisältö ja opiskelumuodot/suoritustapa:

  • Ymmärtää romaanin lajia, sen muotoa ja kerronnallisia keinoja suhteesssa sekä lajin omaan historialliseen traditioon että uudempaan, modernista alkavaan romaanimuotoa ja proosakerrontaa uudistavaan jatkumoon

  • Romaanin olemusta tarkastellaan toisaalta laajana kertomuksellisena muotona ja toisaalta omalakisena, oman poetiikkansa ehdot ja mittansa itse määrittävänä teosmuotona

  • Romaanin muotoa lähestytään ennen kaikkea opiskelijoiden omaa romaaniaihiota ja -käsikirjoitusta hahmotellen ja työstäen. Teosidean kehittely kulkee käsi kädessä romaanin maailmaa luotaavan vapaan ja vaihe vaiheelta keskittyneemmän materiaalin tuottamisen kanssa.

  • Romaanin kirjoittamisen prosessissa tukeudutaan sekä intensiiviiseen palautekeskusteluun ja siihen liittyvään reflektioon sekä edeltävien prosaistien omaan tekijän tietoon työn eri vaiheista ja kannustetaan pitämään työpäiväkirjaa

  • Opiskelumuotoja ovat luento-opetus, alustukset ja esitelmät, kirjoitus- ja luku- sekä analyysitehtävät tunnilla sekä kotitehtävinä, intensiivinen tekstipalautetyöskentely ryhmässä, laaja itsenäinen työskentely oman käskirjoituksen parissa, yhteisesti ja itsenäiseti luettavat ja suoritettavat romaanianalyysit, essee romaanin poetiikasta, työpäiväkirja

  • Lajin syventävällä jatkokurssilla opiskelija syventyy edellä kuvattua taustaa vasten tiettyyn romaanin kerronnalliseen keinoon, kysymykseen tai ongelmaan, kuten esimerkiksi fokaalisaatiotekniikkaan tai vakavannaurullisen proosan traditioihin sekä teoreettisten näkökulmien, teosesimerkkin ja oman romaaninkirjoitustyönsä muodossa

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn