Secure Payment Confirmation

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.
Total:

Questions

For how long can I access this course?

You need to pay for the course only once in order to get full access. We guarantee you will have access to all course content for at least 1 year from purchase date, in most cases you will have access indefinitely.

From what devices I can access course materials?

You can access course materials from a Laptop, iPhone, iPad, Android, Windows Phone and virtually any device with modern Internet browser. Live tutoring is limited to PC, Mac and Linux only at the moment.

Can I get my money back?

If you purchased the course and for some reasons are not satisfied with it, please contact us at support@eliademy.com and we will resolve the problem.

How sales tax is calculated?

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.

Instructor

Rose-Mari Magnussen & Ann-Kristin Olsson

Rose-Mari Magnussen och Ann-Kristin Olsson är tidigare kollegor med flera års erfarenhet av säkerhetsledning och kvalitetssäkring på Sveriges huvudflygplats. Utöver arbetsuppgifter som utredningar, projektledning, utbildningar, säkerhetsbedömningar var revisioner en stor uppgift. Tillsammans har de genomfört omkring trehundra revisioner, varav den största delen som revisionsledare.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Varför ska du gå den här kursen?

Kvalitetssäkring blir en allt viktigare del i olika typer av organisationer, inte minst inom verksamheter som lever med olika tillstånd som är villkorade med krav som ska efterlevas, eller verksamheter som har valt att certifiera sitt ledningssystem, exempelvis genom ISO 14001 eller ISO 9001.

En viktig del i kvalitetsledningsarbetet är uppföljning av kraven som ställs, vilket inte låter sig göras bakom ett skrivbord. Vi måste också se hur det fungerar ute i verkligheten. Just därför gör vi revisioner!

Om vi har en väl utvecklad process för revisionsarbetet känner vi oss tryggare med att vårt eget företag och de leverantörer som vi omger oss med lever upp till kraven som ställs. Och inte bara det - vi får ett viktigt bidrag till vårt förbättringsarbete som i slutänden kan minska företagets onödiga kostnader. Och som en bonus är revisioner intressanta och utvecklande - för revisorn, det reviderande företaget men också för det reviderade företaget. Ett väl fungerande revisionsarbete är en kvalitetsstämpel!

Efter många års erfarenhet av revisioner och kvalitetsledningsarbete i övrigt, vet vi att många företag inte alltid har tid att skicka medarbetare på kostsamma kurser i flera dagar, många gånger på annan ort. Ofta passar det kanske inte medarbetaren heller - arbetet på kontoret väntar ju iallafall!  

Under årens lopp har vi själva gått flera olika kurser i revisionsmetodik som har varit kopplade mot olika regelverk och standarder, men också kurser utan en sådan koppling. Konklusionen är att samma revisionsmetodik kan användas oavsett regelverk eller standard som revisionerna sker utifrån.  

I den här kursen jobbar du som deltagare i lugn och ro i ditt eget tempo och utifrån hur din vardag ser ut, samtidigt som du förstås har möjlighet att ställa frågor och diskutera med lärare och kurskamrater. Skillnaden mot lärarledda kurser är att du kanske får vänta några timmar på svar. 

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder företag att på ett mer lättillgängligt och kostnadseffektivt sätt erbjuda utvalda anställda att få den kunskap som krävs för att själva kunna agera som revisorer, antingen inom den egna organisationen, eller revisioner som företaget genomför på externa parter som företaget anlitar. Nästa steg efter kursen är förstås att öva, och en rekommendation är att deltagaren går med som observatör vid ett par revisioner i den egna verksamheten.

Kursen är en grundläggande kurs som också bidrar med många praktiska tips.

Vem är du som går den här kursen?

Kursen passar för dig som tidigare har arbetat med kvalitetsledning och som är på väg att bli revisor, men också för dig som är tänkt att koordinera de revisioner som genomförs inom din egen organisation. Troligen har du kunskap om ledningssystem, regelverk och någon standard, exempelvis ISO 9001. 

Vad innehåller kursen?

Kursen innehåller 5 huvudkapitel:

 • Kapitel 1 Allmänt om revisioner            
 • Kapitel 2 Förbereda revision
 • Kapitel 3 Genomföra revision
 • Kapitel 4 Uppföljning av revision
 • Kapitel 5 Bonusmaterial

Kapitlen innehåller flera underkapitel och under kursens gång får du möjlighet att göra olika övningar för att du ska känna dig tryggare i det du lärt dig. I det sista kapitlet följer du med oss på en revision hos en av våra påhittade leverantörer för att du ska få en insikt i hur en revision går till i verkligheten. I det sista kapitlet har du också möjlighet att ladda ner hela kursmaterialet och skriva ut det som stöd både under och efter kursen. Längst ner på sidan hittar du en detaljerad förteckning över hela kursinnehållet.

Hur mycket tid behöver du ägna åt kursen?

Tidsåtgången beror på den erfarenhet du har sedan tidigare. Om du har lång erfarenhet av kvalitetsarbete kan du räkna med att ägna ungefär fyra timmar på kursen, om du har mindre erfarenhet kan du behöva uppåt 8 timmar. Du lägger själv upp studietakten och kan när som helst gå tillbaka i kursen.

Examination

Varje kapitel avslutas med övningsfrågor som du ska besvara för att bli godkänd. Avsikten med frågorna är att du ska bli påmind om vad du precis har lärt dig. Om du misslyckas med någon av frågorna kan du gå igenom frågorna så många gånger du vill fram till dess att du når ett godkänt resultat.  

När du har gått igenom hela kursen inklusive testerna får du ett certifikat som visar att du har gått igenom kursen.

Snubblar du över något som du vill fråga om eller diskutera under kursens gång är du alltid välkommen i diskussionsforumet.  

 

Välkommen och lycka till!

Rose-Mari & Ann-Kristin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course content

 • 1. Allmänt om revisioner och revisorer

 • 1.1 Olika typer av revisioner

 • 1.2 Revisionsteamet

 • 1.3 Kunskap och kompetens hos en revisor

 • 1.4 Egenskaper hos en revisor

 • 1.5 Dags för övningsfrågor!

 • 2. Förbereda revision

 • 2.1 Revisionsobjekt och frekvens

 • 2.2 Flygande revisioner

 • 2.3 Inställningen till revisioner

 • 2.4 Planering av kommande revisioner

 • 2.5 Tidfördelning

 • 2.6 Dagordningen

 • 2.7 Förberedelser i revisionsteamet

 • 2.8 Faktainsamling

 • 2.8 Faktainsamling - fortsättning

 • 2.9 Kontakt med revisionsobjektet innan revisionen

 • 2.10 Dags för övningsfrågor!

 • 3. Genomföra revision

 • 3.1 Förväntningar på en revisor

 • 3.2 Öppningsmötet

 • 3.3 Presentation av alla deltagare

 • 3.4 Syfte och omfattning med revisionen

 • 3.5 Uppföljning av föregående revision

 • 3.6 Nyheter om den egna organisationen

 • 3.7 Revisionsobjektets information om den egna verksamheten

 • 3.8 Dagordningen och praktiska detaljer

 • 3.9 Information om revisionsprinciper

 • 3.10 Avvikelse eller förbättringsförslag?

 • 3.11 Information om revisionsrapporten

 • 3.12 Intervju med operativ personal

 • 3.13 Revision av operativ verksamhet

 • 3.14 Genomgång med ledningen

 • 3.15 Skillnader i personlighet

 • 3.15 Skillnader i personligheter - fortsättning...

 • 3.16 Sälj in avvikelserna

 • 3.17 Internt arbete inom revisionsteamet

 • 3.18 Dokumentera observationerna

 • 3.19 Att skriva en avvikelse

 • 3.20 Avslutsmötet

 • 3.20 Avslutsmötet - fortsättning...

 • 3.21 Om att passa tider

 • 3.22 Dags för övningsfrågor!

 • 4. Uppföljning av revision

 • 4.1 Informationsspridning

 • 4.2 Revisionsrapporten

 • 4.2 Revisionsrapporten - fortsättning...

 • 4.3 Uppföljning av revision

 • 4.4 Återrapportering

 • 4.5 När återrapporteringen inte är tillräcklig

 • 4.6 När återrapporteringen uteblir

 • 4.7 Avslut av revisionen

 • 4.8 Dags för övningsfrågor!

 • 5. Bonus

 • 5.1 Följ med oss på revisionen av El AB!

 • 5.2 Material att ta med dig - utskriftsversion av kursen

 • 5.3 Material att ta med dig - revisionen hos El AB

 • Grattis!

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn