Secure Payment Confirmation

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.
Total:

Questions

For how long can I access this course?

You need to pay for the course only once in order to get full access. We guarantee you will have access to all course content for at least 1 year from purchase date, in most cases you will have access indefinitely.

From what devices I can access course materials?

You can access course materials from a Laptop, iPhone, iPad, Android, Windows Phone and virtually any device with modern Internet browser. Live tutoring is limited to PC, Mac and Linux only at the moment.

Can I get my money back?

If you purchased the course and for some reasons are not satisfied with it, please contact us at support@eliademy.com and we will resolve the problem.

How sales tax is calculated?

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.

Instructor

Rose-Mari Magnussen & Ann-Kristin Olsson

Rose-Mari och Ann-Kristin är tidigare kollegor med mer än 20 års erfarenhet av säkerhets- och kvalitetsledningsfrågor från en komplex verksamhet med många intressenter. Rose-Mari har främst arbetat med revisioner, utbildningar, projektledning och driver sedan 2016 eget företag som konsult med inriktning kvalitetsledning. Ann-Kristin har främst arbetat med revisioner, utbildningar och riskanalyser och arbetar idag som konsult i eget företag med inriktning mot säkerhet. Tillsammans har de genomfört omkring 300 interna och externa revisioner i båda stora och små företag.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Varför behövs det en kurs i revisionsmetodik?

Kvalitetssäkring blir en allt viktigare del i alla typer av verksamheter, eftersom en förutsättning för att behålla kunder i en föränderlig omvärld med stor konkurrens är hög kvalitet på de produkter och tjänster vi erbjuder.

För att kvalitetsarbetet ska fungera
måste vi följa upp verksamheten,
vilket är svårt att göra från kontorsstolen. Vi måste också se hur det fungerar ute i verkligheten. Just därför gör vi revisioner!

När vi har en väl utvecklad process för revisionsarbetet känner vi oss tryggare med att vi och våra leverantörer bedriver en verksamhet som håller måttet. Vi får också ett viktigt bidrag till vårt förbättringsarbete som, om vi tar tillvara resultaten, kan minska företagets onödiga kostnader. Som en bonus är revisioner också intressanta och utvecklande för alla
parter. Ett väl fungerande revisionsarbete 
är en kvalitetsstämpel!

Efter många års erfarenhet av revisioner och kvalitetsledningsarbete vet vi att många företag inte alltid har tid att skicka medarbetare på kostsamma kurser i flera dagar, många gånger på annan ort. Ofta passar det kanske inte medarbetaren heller - arbetet på kontoret väntar ju iallafall!  

Under årens lopp har vi själva gått flera kurser i revisionsmetodik som har varit kopplade mot olika regelverk och standarder, men också kurser utan en sådan koppling. Därför vet vi att samma revisionsmetodik kan användas oavsett regelverk eller standard som revisionerna sker utifrån.  

I den här kursen jobbar du som deltagare i lugn och ro i ditt eget tempo och utifrån hur din vardag ser ut, samtidigt som du kan ställa frågor och diskutera med lärare och kurskamrater. Skillnaden mot lärarledda kurser är att du kanske får vänta några timmar på svar. 

Vad har vi att erbjuda?

Vi erbjuder företag att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ge utvalda anställda den kunskap som behövs för att själva kunna agera som revisorer, inom den egna organisationen eller gentemot leverantörer. Nästa steg är förstås att öva, gärna som observatör vid ett par revisioner i den egna verksamheten.

Kursen är en grundläggande kurs som ger en totalbild av en fungerande revisionsprocess.

Vem är du som går den här kursen?

Kursen passar dig som tidigare har arbetat med kvalitetsledning och som är på väg att bli revisor, men också för dig som är tänkt att koordinera revisioner som genomförs i företagets verksamhet. Antagligen har du kunskap om ledningssystem, regelverk och någon standard, till exempel ISO 9001. 

Vad innehåller kursen?

Kapitlen har flera underkapitel och på vägen får du möjlighet att öva för att du ska känna dig tryggare i det du fått lära dig.

I det sista kapitlet följer du med oss på en revision hos en av våra påhittade leverantörer för att du ska få en insikt i hur en revision går till i verkligheten.

I det sista kapitlet kan du också ladda ner hela kursmaterialet och skriva ut det som stöd både under och efter kursen. PS. Längst ner på sidan hittar du en detaljerad förteckning över hela kursinnehållet.

Hur mycket tid behöver du ägna åt kursen?

Hur mycket tid kursen tar för dig beror på din tidigare erfarenhet. Om du har lång erfarenhet av kvalitetsarbete kan du räkna med ungefär fyra timmar, och om du har liten erfarenhet kan du behöva uppåt 8 timmar. Du bestämmer själv studietakten och kan när som helst gå tillbaka i kursen.

Examination

Varje kapitel avslutas med övningsfrågor som du ska besvara för att bli godkänd. Frågorna är till för att du ska bli påmind. Om du svarar fel på någon av frågorna kan du gå igenom frågorna så många gånger du vill fram till dess att du blir godkänd.  

När du har gått igenom kursen inklusive alla frågor får du ett kursintyg som visar att du har gått igenom kursen.

Om du har frågor eller vill diskutera revisionsmetodik är du alltid välkommen i diskussionsforumet.  

 

Välkommen och lycka till!

Rose-Mari & Ann-Kristin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course content

 • 1. Allmänt om revisioner och revisorer

 • 1.1 Olika typer av revisioner

 • 1.2 Revisionsteamet

 • 1.3 Kunskap och kompetens hos en revisor

 • 1.4 Egenskaper hos en revisor

 • 1.5 Dags för övningsfrågor!

 • 2. Förbereda revision

 • 2.1 Revisionsobjekt och frekvens

 • 2.2 Flygande revisioner

 • 2.3 Inställningen till revisioner

 • 2.4 Planering av kommande revisioner

 • 2.5 Tidsfördelning

 • 2.6 Dagordningen

 • 2.7 Förberedelser i revisionsteamet

 • 2.8 Faktainsamling

 • 2.8 Faktainsamling - fortsättning

 • 2.9 Kontakt med revisionsobjektet innan revisionen

 • 2.10 Dags för övningsfrågor!

 • 3. Genomföra revision

 • 3.1 Förväntningar på en revisor

 • 3.2 Öppningsmötet

 • 3.3 Presentation av alla deltagare

 • 3.4 Syfte och omfattning med revisionen

 • 3.5 Uppföljning av föregående revision

 • 3.6 Nyheter om den egna organisationen

 • 3.7 Revisionsobjektets information om den egna verksamheten

 • 3.8 Dagordningen och praktiska detaljer

 • 3.9 Information om revisionsprinciper

 • 3.10 Avvikelse eller förbättringsförslag?

 • 3.11 Information om revisionsrapporten

 • 3.12 Intervju med operativ personal

 • 3.13 Revision av operativ verksamhet

 • 3.14 Genomgång med ledningen

 • 3.15 Skillnader i personlighet

 • 3.15 Skillnader i personligheter - fortsättning...

 • 3.16 Sälj in avvikelserna

 • 3.17 Internt arbete inom revisionsteamet

 • 3.18 Dokumentera observationerna

 • 3.19 Att skriva en avvikelse

 • 3.20 Avslutsmötet

 • 3.20 Avslutsmötet - fortsättning...

 • 3.21 Om att passa tider

 • 3.22 Dags för övningsfrågor!

 • 4. Uppföljning av revision

 • 4.1 Informationsspridning

 • 4.2 Revisionsrapporten

 • 4.2 Revisionsrapporten - fortsättning...

 • 4.3 Uppföljning av revision

 • 4.4 Återrapportering

 • 4.5 När återrapporteringen inte är tillräcklig

 • 4.6 När återrapporteringen uteblir

 • 4.7 Avslut av revisionen

 • 4.8 Dags för övningsfrågor!

 • 5. Bonus

 • 5.1 Följ med oss på revisionen av El AB!

 • 5.2 Material att ta med dig - utskriftsversion av kursen

 • 5.3 Material att ta med dig - revisionen hos El AB

 • Grattis!

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn