Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στον Κυβερνοχώρο - 2014

Instructor

Αλέξης Μπράιλας

Συντονιστής

Ψυχολόγος (PhD), κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας & Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: πολύπλοκα συστήματα & μάθηση, δυνητικές κοινότητες στην εκπαίδευση, μέθοδοι έρευνας στον κυβερνοχώρο, ψυχολογία και social media.

Reviews (7)

Christina Gkini
Μαρία Αφροδίτη Δεϊλόγκου
Christina Gkini
Christina Gkini

Overview

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή και εξοικείωση των φοιτητών στις μεθόδους και στις τεχνικές έρευνας στον κυβερνοχώρο.

Περίγραμμα του Μαθήματος

 1. Εισαγωγή

 2. Online Ερωτηματολόγια

 3. Συνεντεύξεις/Ομάδες εστίασης

 4. Εθνογραφική παρατήρηση

 5. Ποιοτική έρευνα και Κυβερνοχώρος

 6. Λογισμικό Qualitative Data Analysis (atlas.ti)

 7. Ανάλυση κοινωνικού δικτύου

 8. Επιλογή θεμάτων τελικών εργασιών

 9. Θεμελιωμένη Θεωρία & twitter / Ανάλυση περιεχομένου

 10. Διαδικτυακά πειράματα (e-Learning) - Επανάληψη (face to face)

 11. Big Data/Εξόρυξη δεδομένων

 12. Επιστημολογία, Δεοντολογία

Αξιολόγηση

50% οι εργασίες στο e-Learning του μαθήματος και 50% τελική γραπτή αξιολόγηση/Προσθετική εργασία.

Στην εξέταση του μαθήματος προσέρχονται και γράφουν κανονικά όλοι οι φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα, ωστόσο, όσοι συμμετείχαν στον e_Learning του μαθήματος θα αξιολογηθούν προσθετικά με βάση τις εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος και με την τελική εργασία. Οι υπόλοιποι θα αξιολογηθούν μόνο με βάση την γραπτή εξέταση.Την τελική εργασία μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 ηλεκτρονικά στο e-Learning του μαθήματος (ωστόσο αν κάποιος θέλει παράταση μέχρι το τέλος της εξεταστικής, αυτό μπορεί να γίνει, ας επικοινωνήσει μαζί μου).

Ερωτηματολόγιο: Παρακαλώ συμπληρώστε ένα σύντομο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αφορά το μάθημα, τις στάσεις σας απέναντι στον Κυβερνοχώρο και το e-learning και τη βελτίωσή του:

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn