Μέθοδοι και Τεχνικές Έρευνας στον Κυβερνοχώρο - 2015

Instructor

Αλέξης Μπράιλας

Συντονιστής

Ψυχολόγος (PhD), κύριος ερευνητής στο Εργαστήριο Δυνητικής Πραγματικότητας, Διαδικτυακής Έρευνας & Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ερευνητικά ενδιαφέροντα: πολύπλοκα συστήματα & μάθηση, δυνητικές κοινότητες στην εκπαίδευση, μέθοδοι έρευνας στον κυβερνοχώρο, ψυχολογία και social media.

Reviews (3)

Χρήστος Παναρίτης
Αρχοντισσα Σαρτζετακη
Νεκταρία Παπαμιχάλη

Overview

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις μεθόδους και τις τεχνικές έρευνας στον κυβερνοχώρο.

Περίγραμμα του Μαθήματος (υπό συνεχή διαμόρφωση)

 1. Εισαγωγή & Επιστημολογία (δύο συναντήσεις)

 2. Διαδικτυακή Εθνογραφία

 3. Ανάλυση κοινωνικού δικτύου

 4. Διαδικτυακά πειράματα

 5. Συνεντεύξεις

 6. Ομάδες εστιασμένης συζήτησης

 7. Επίσκεψη στην έκθεση "Digital Revolution"

 8. Λογισμικό QDA atlas.ti - Κωδικοποίηση

 9. Ποιοτική έρευνα και Κυβερνοχώρος (Αποκλειστικά μέσω e-learning)

 10. Θεμελιωμένη Θεωρία / Ανάλυση περιεχομένου

 11. Big Data/ Εξόρυξη δεδομένων/ Stylometry

 12. Δεοντολογία έρευνας στο διαδίκτυο (Αποκλειστικά μέσω e-learning)

________________________________

Προαιρετικές Ενότητες:

 1. Creative Research Methods

 2. Online Ερωτηματολόγια

 3. Παρουσιάση ερευνητικών project

________________________________

Αξιολόγηση

50% οι εργασίες στο e-Learning του μαθήματος και το ερευνητικό project και 50% γραπτές εξετάσεις.

________________________________

Ερωτηματολόγιο: Παρακαλώ συμπληρώστε ένα σύντομο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο που αφορά το μάθημα, τις στάσεις σας απέναντι στον Κυβερνοχώρο και το e-learning και τη βελτίωσή του: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου (5' λεπτά maximum).

________________________________

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn