Instructor

Eugeniu Gurguta

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Taina Spovedaniei

  1. Predare 20 min.

Definiţie,denumiri alternative

Întemeietorul, Săvârşitorul văzut, Primitorul sau beneficiarul

Formule, rugăciuni

Canon de pocăinţă

  •  

 

  1.  Activitate practică individuală 05 min.

Scrieţi pe o fişă numele preotului duhovnic şi Biserica unde vă spovediţi de obicei.

Precizaţi dacă mergeţi la spovedit din proprie iniţiativă sau la indicaţia, insistenţa, recomandarea părinţilor, bunicilor, prietenilor, inamicilor...

 

  1. Timp cultic 5 min.

Lectură din Cartea de Rugăciuni...Rugăciunile înainte de Spovedanie

 

  1. Activitate practică pe grupe 10 min.

În grupe de câte 4 elevi prin consultare alcătuiţi o listă cu 3 exemple dintre cele mai mari păcate (fără referire la sănătatea şi integritatea fizică a cadrelor didactice) şio listă cu 3 exemple dintre cele mai mici păcate(nu de la televizor, acelea nu pot fi mici). Concepeţi câte un desen/simbol pentru fiecare categorie...prezentându-le ca produs al gândirii în comun pentru grupa voastră...

 

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn