Instructor

Teosoph Geliebter

Instructor

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Зміст курсу включає математичну постановку задачі, вибір базового алгоритму геометричного моделювання і його обґрунтування, вибір інтерфейсу програмування машинної графіки, документацію на розроблені програмні засоби.

В даному курсі ми вважаємо, що студент має навички створення програм на мові С++, знайом із середовищем Microsoft Visual C++ 6.0 та може провести налаштування середовища, знає прикладний інтерфейс програмування Win32 API.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn