Instructor

Hans Wågbrant

IKT-pedagog

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursen skapades ursprunglig för en utbildning under vårterminen 2015 och byggde till stor del på samarbete och kommunikation mellan kursdeltagarna. Det går fortfarande att använda kursen på det sättet, t ex genom att skriva reflektioner i forum eller redovisa för en grupp andra deltagare, men det går också att direkt gå in på "Träna och utforska" för att lära sig funktioner och får tips. Dessa kan också komma att kompletteras under kursens gång.

Kursen tar upp följande:

 • Vad menas med ett publicistiskt arbetssätt?
 • Att våga använda nätets resurser och verktyg (produsage)
 • Motivation och engagemang - några fördelarna med att använda ett publicistiskt arbetssätt
 • Problem och frågor omkring elevpublicering på nätet
 • Välja och testa verktyg tillsammans med elever (exempel på verktyg att välja bland)
  • Blogger
  • Presentationsverktyg
  • Thinglink
  • Videoverktyg
  • Animoto
  • Wikispaces
  • Podcast och screencast

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn