Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt
 • ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen
 • ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen
 • tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja
 • tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja.


KESKEISET SISÄLLÖT

 • persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti
 • persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista
 • persoonallisuuden tutkiminen
 • mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt
 • psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa
 • psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

ARVIOINTI

 • kurssikoe, tuntiaktiivisuus, kurssityöt, lisätehtävät

OPPIKIRJA

 • Mielen maailma 5 - Persoonallisuus ja mielenterveys, SanomaPro

Course content

 • 1 Mitä persoonallisuus on?

 • 2 Persoonallisuudella on biologinen perusta

 • 3 Oppimisteorioista kognitiiviseen näkökulmaan

 • 4 Psykodynaaminen näkökulma persoonallisuuteen

 • 5 Humanistinen psykologia ja persoonallisuus

 • 6 Sosiokulttuurinen näkökulma persoonallisuuteen

 • 7 Persoonallisuustutkimuksen tavoitteita

 • 8 Persoonallisuustutkimuksen tiedonhankintavälineet

 • Opetusvideot

 • 9 & 10 Mielenterveys ja psyykkiset häiriöt

 • 11 & 12 Mielenterveyden hoito

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn