Completed

Psykologia 4 - Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta

Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien tekijöiden vaikutuksen alaista
 • tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta
 • ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen toimintaa ohjaavan kokonaisuuden
 • ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin
 • ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa
 • ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 • eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
 • tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 • motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
 • motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
 • motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
 • motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
 • korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 

ARVOSTELU

 • Kurssikoe/esseesuoritus, tuntiaktiivisuus, kurssitehtävät

 

OPPIKIRJA

 • Mielen maailma 4 - Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu, SanomaPro

Course content

 • 1 Mitä tunteet ovat?

 • 2 Pelko

 • 3 Viha ja aggressio

 • 4 Onnellisuus ja mielihyvä

 • 5 Tunteiden säätely ja tunneäly

 • 6 Motiivit ja motivaatio

 • 7 Ajattelu motivaation selittäjänä

 • 8 Nälkä motiivina

 • 9 Seksuaalisuus motivoi

 • 10 Sosiaalinen motivaatio

 • Parityö

 • 11 Älykkyys

 • 12 Luovuus

 • 13 Taiturit ja asiantuntijat

 • 14 Käsitteet ja kieli ajattelun apuna

 • 15 Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 • Elokuva-analyysi

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn