Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin toiminnan periaatteita
 • ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta
 • ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden kognitiivisiin perustoimintoihin
 • tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.


KESKEISET SISÄLLÖT

 • kognitiiviset perusprosessit
 • vireystilan säätely, nukkuminen ja uni
 • hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin toimintoihin
 • kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus
 • kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

ARVIOINTI

 • Parityöt, kokeet, tuntiaktiivisuus

OPPIKIRJA

 • Mielen maailma 3 - Ihminen ja tieto, SanomaPro

Course content

 • Opetusvideot

 • 1-2 Tietoinen ja tiedostamaton tiedonkäsittely

 • 3 Toiminnan biologinen selittäminen ja tutkiminen

 • 4 Hermosolu ja hermoverkot

 • 5 Hermoston rakenne ja toiminta

 • 6 Hormonit

 • 7 Hermoston kehitys ja plastisuus

 • 8 Havaitsemisen hermostollinen perusta

 • 9 Havaintojen lainalaisuuksia

 • 10 Tarkkaavaisuus

 • 11 Miten muisti toimii

 • 12 Työmuisti on ajattelun väline

 • 13 Unohtaminen ja säilömuistin häiriöt

 • 14 Muistin hermostollinen perusta

 • 15 Vireys

 • 16 Uni ja nukkuminen

 • 17 Unennäkö

 • 18-19 Tietoisuutta muuttavat aineet, hypnoosi ja mietiskely

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn