Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta
 • tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan
 • ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa
 • ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen

ARVIOINTI

 • Kurssikoe, tuntiaktiivisuus, kurssitehtävät, bonustehtävä, alustus

OPPIKIRJA

 • Mielen maailma 2, SanomaPro

Course content

 • 1 Ihminen kehittyy läpi elämänsä

 • 2 Kehityksen taustavaikuttajat

 • 3 Täältä tullaan, elämä!

 • 4 Psykososiaalinen kehitys

 • 5 Tunne-elämä ja itsenäisen minän synty

 • 6 Kognitiivinen kehitys lapsuudessa

 • 7 Kouluikä on aktiivista aikaa

 • 8 Nuoruusikä

 • 9 Nuoruusiän kognitiivinen kehitys

 • 10 Identiteetin kehitys nuoruudessa

 • 11 Nuoruusiän ihmissuhteet ja kiintymys

 • 12 Aikuinen kantaa vastuun

 • 13 Persoonallisuus ja ihmissuhteet aikuisiässä

 • 14 Näkemyksiä vanhuudesta

 • 15 Vanhuusiän psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn