Instructor

Mikko Niemelä

Psykologian, uskonnon, historian ja filosofian opettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta
 • tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä
 • ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan
 • ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa
 • ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen

ARVIOINTI

 • Kurssikoe, tuntiaktiivisuus, kurssitehtävät, bonustehtävä, alustus

OPPIKIRJA

 • Mielen maailma 2, SanomaPro

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn