Psykiatrisk tvångsvård - en självstudiekurs för sjukvården

Instructor

Fotios Papadopoulos

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Denna kurs har tagits fram som ett självstudiematerial. Genom kursmaterialet, som till största delen består av filmer, kommer du som kursdeltagare att se hur Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska tillämpas. Du kommer också att få lära dig hur psykiatrisk tvångsvård genomförs i praktiken, vilka som fattar beslut om tvångsåtgärder samt hur patienten kan överklaga besluten och få sin sak prövad i domstol.

Kursen är uppbyggd kring tre filmade patientfall,där Katarina lider av mani, Christina av psykos och John av depression. Genom dessa fall vill vi belysa vad tvångsvård innebär för både patient och vårdpersonal. Inför varje film får kursdeltagarna frågor att tänka på som följs upp genom återkopplingar efter filmen.

I filmsekvenserna spelas patienterna av en sjuksköterska, en psykiater och en skötare. Övriga medverkande spelar sig själva. 
Rollista »

 

Initiativtagare till kursen är Christer Allgulander, docent vid Karolinska Institutet och Cecilia Dhejne, studierektor och överläkare vid Psykiatri Sydväst, Stockholms läns landsting. Kursen är bekostad av Socialstyrelsen och Karolinska Institutet.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn