Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

5. Persoonallisuus ja mielenterveys (PS5)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää persoonallisuuskäsitteen laaja-alaisuuden ja tietää, millaisin tutkimusmenetelmin

persoonallisuutta koskeva tieto on syntynyt

• ymmärtää erilaisia lähestymistapoja persoonallisuuden kuvaamiseen

• ymmärtää mielenterveyden määrittelyn vaikeuden sekä sen, miten psyykkiset, biologiset,

sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyteen

• tietää keskeisiä mielenterveyden häiriöitä ja niiden erilaisia hoitomuotoja

• tietää psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitämisen keinoja

 

KESKEISET SISÄLLÖT

• persoonallisuuspsykologian keskeisiä käsitteitä, esimerkiksi minuus ja identiteetti

• persoonallisuuden määrittely ja selittäminen psykologian eri näkökulmista

• persoonallisuuden tutkiminen

• mielenterveyteen vaikuttavat tekijät ja mielenterveyden häiriöt

• psykoterapia ja lääkehoito mielenterveyden ongelmien hoidossa

• psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitäminen

 

Oppikirja: Mielen maailma 5

Arviointi: Kurssikoe, tunnit, harjoitukset, esitelmä mt-häiriöstä

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Kurssin muistiinpanot

 • PS5 Kurssin työvihko: persoonallisuusteoriat

 • PS5 kurssin esitelmät

 • Kertaus Thinglink

 • Johdanto

 • 1 Mitä persoonallisuus on?

 • 2 Persoonallisuuden biologinen perusta

 • 3 Kognitiivinen näkökulma

 • 4 Psykodynaaminen näkökulma persoonallisuuteen

 • 5 Humanistinen psykologia ja persoonallisuus

 • 6 Sosiokulttuurinen näkökulma persoonallisuuteen

 • 7 Persoonallisuustutkimus

 • 8 Tiedonhankintamenetelmät

 • 9 Mitä mielenterveys on?

 • 10 Mielenterveyden häiriöt

 • 11 Mielenterveyden hoito: yksilöpsykologinen näkökulma

 • 12 Mielenterveyden hoito: sosiokulttuurinen näkökulma

 • Linkkiapaja

 • Kurssiin liittyvää videomateriaalia

 • Sovelluspankki

 • Kurssin keskeisten käsitteiden kertausta Quizletilla

 • Psykologian ainereaali

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn