Completed

PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta, Ruoveden lukio (2. jakso 2015)

Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

4. Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta (PS4)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää ihmisen toiminnan olevan sekä tietoisen ohjauksen että tiedostamattomien

tekijöiden vaikutuksen alaista

• tutustuu motivaation ja emootioiden perusteorioihin ja tietää, miten ihmisen motivaatiota ja

emootioita koskeva tutkimustieto syntyy niiden pohjalta

• ymmärtää, miten motivaatio, emootiot ja kognitiiviset toiminnot muodostavat dynaamisen

toimintaa ohjaavan kokonaisuuden

• ymmärtää, miten motivaatio ja emootiot ovat yhteydessä yksilön ja yhteisön hyvinvointiin

• ymmärtää tietoisuuden, ajattelun ja kielen merkityksen ihmisen toiminnassa

• ymmärtää taitavan ajattelun, älykkyyden, asiantuntijuuden ja luovuuden edellytyksiä ja

kehittämismahdollisuuksia yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

 

Keskeiset sisällöt

- eritasoiset motiivit sekä motivaation kehittäminen ja ylläpitäminen
- tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
- motivaation ja emootioiden perusteoriat ja tutkimus
- motivaation, emootioiden ja kognitiivisten toimintojen keskinäiset vaikutukset ihmisen toiminnassa
- motivaation, emootioiden ja niiden säätelyn yhteys hyvinvointiin yksilö- ja yhteisötasolla
- motivaation ja tunteiden yhteydet sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin sekä motivaation ja tunteiden biopsykologinen perusta
- korkeatasoinen kognitiivinen toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 

Arviointiperusteet:

oppimispäiväkirja, kurssikoe, tuntityöskentely

 

Oppikirja:

Mielen maailma

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Twitterin käyttö kurssilla

 • Oppimispäiväkirja PS4 kurssille

 • Kurssin muistiinpanot

 • Johdanto

 • 1 Mitä tunteet ovat?

 • 2 Pelko

 • 3 Viha ja aggressio

 • 4 Onnellisuus ja mielihyvä

 • 5 Tunteiden säätely ja tunneäly

 • 6 Motiivit ja motivaatio

 • 7 Minäpystyvyys, ajattelu ja motivaatio

 • 8 Motiivien hermostollinen perusta

 • 9 Seksuaalisuus

 • 10 Sosiaalinen motivaatio

 • 11 Älykkyys

 • Älykkyys II

 • 12 Luovuus

 • 13 Taiturit ja asiantuntijat

 • 14 Käsitteet ja kieli ajattelun apuna

 • 15 Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko

 • Keskeiset käsitteet

 • Linkkiapaja

 • Kurssin sisältöihin liittyvää videomateriaalia

 • Sovelluspankki

 • Psykologian ainereaali

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn