Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ihmisen aivot kuvattuna sivusuunnasta (otsa vasempaan päin). Isoaivot jaotellaan neljään lohkoon: otsa- eli frontaalilohkoon (sinisellä), päälaen- eli parietaalilohkoon (keltaisella), ohimo- eli temporaalilohkoon (vihreällä) sekä takaraivo- eli oksipitaalilohkoon (punaisella).

 

 

 

Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet PS3

 

 

TAVOITTEET

 

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin

toiminnan periaatteita

• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta

• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden

kognitiivisiin perustoimintoihin

• tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

 

KESKEISET SISÄLLÖT

 

• kognitiiviset perusprosessit

• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni

• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin

toimintoihin

• kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus

• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

 

Oppikirja: Mielen maailma 3

Arviointi: Kurssikoe, tunnit, harjoitukset

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn