Completed

PS3 Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet, Ruoveden lukio

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ihmisen aivot kuvattuna sivusuunnasta (otsa vasempaan päin). Isoaivot jaotellaan neljään lohkoon: otsa- eli frontaalilohkoon (sinisellä), päälaen- eli parietaalilohkoon (keltaisella), ohimo- eli temporaalilohkoon (vihreällä) sekä takaraivo- eli oksipitaalilohkoon (punaisella).

 

 

 

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin

toiminnan periaatteita

• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta

• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden

kognitiivisiin perustoimintoihin

• tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

• kognitiiviset perusprosessit

• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni

• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin

toimintoihin

• kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus

• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

 

Oppikirja: Mielen maailma 3

Arviointi: Kurssikoe, tunnit, harjoitukset

 

 

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Oppimispäiväkirja PS3 kurssilla

 • Johdanto

 • 1 Tietoinen tiedonkäsittely

 • 2 Tiedostamaton tiedonkäsittely

 • 3 Toiminnan biologinen selittäminen

 • 4 Hermosolu ja hermoverkot

 • 5 Hermoston rakenne ja toiminta

 • 6 Hormonit

 • 7 Hermoston kehitys ja plastisuus

 • 8 Havaitsemisen hermostollinen perusta

 • 9 Havaintojen lainalaisuuksia

 • 10 Tarkkaavaisuus

 • 11 Miten muisti toimii?

 • 12 Työmuisti

 • 13 Säilömuisti

 • 14 Muistin hermostollinen perusta

 • 15 Vireys

 • 16 Uni ja nukkuminen

 • 17 Unennäkö

 • 18 Tietoisuutta muuttavat aineet

 • 19 Hypnoosi ja mietiskely

 • Ekstra: psykologinen tutkimus

 • Kertaus Thinglink

 • Linkkiapaja

 • Käsitteet

 • Kurssiin liittyvää videomateriaalia

 • Sovelluspankki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn