Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Ruoveden yhteiskoulu ja Ruoveden lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Ihmisen aivot kuvattuna sivusuunnasta (otsa vasempaan päin). Isoaivot jaotellaan neljään lohkoon: otsa- eli frontaalilohkoon (sinisellä), päälaen- eli parietaalilohkoon (keltaisella), ohimo- eli temporaalilohkoon (vihreällä) sekä takaraivo- eli oksipitaalilohkoon (punaisella).

 

 

 

3. Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet (PS3)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

• ymmärtää kognitiivisten perusprosessien, kuten tarkkaavaisuuden, havaitsemisen ja muistin

toiminnan periaatteita

• ymmärtää vireystilan säätelyä ja sen merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta

• ymmärtää hermoston perusrakenteen ja toiminnan periaatteita sekä niiden yhteyden

kognitiivisiin perustoimintoihin

• tietää, miten kognitiivisia perusprosesseja ja hermoston toimintaa tutkitaan.

KESKEISET SISÄLLÖT

• kognitiiviset perusprosessit

• vireystilan säätely, nukkuminen ja uni

• hermoston rakenne, hermosolun ja hermoverkkojen toiminta ja niiden yhteys psyykkisiin

toimintoihin

• kognitiivisen toiminnan häiriöt ja aivovauriot sekä niiden kuntoutus

• kognitiivisen psykologian ja neuropsykologian tutkimus ja sovelluksia

 

Oppikirja: Mielen maailma 3

Arviointi: Kurssikoe, tunnit, harjoitukset

 

 

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Oppimispäiväkirja PS3 kurssilla

 • Johdanto

 • 1 Tietoinen tiedonkäsittely

 • 2 Tiedostamaton tiedonkäsittely

 • 3 Toiminnan biologinen selittäminen

 • 4 Hermosolu ja hermoverkot

 • 5 Hermoston rakenne ja toiminta

 • 6 Hormonit

 • 7 Hermoston kehitys ja plastisuus

 • 8 Havaitsemisen hermostollinen perusta

 • 9 Havaintojen lainalaisuuksia

 • 10 Tarkkaavaisuus

 • 11 Miten muisti toimii?

 • 12 Työmuisti

 • 13 Säilömuisti

 • 14 Muistin hermostollinen perusta

 • 15 Vireys

 • 16 Uni ja nukkuminen

 • 17 Unennäkö

 • 18 Tietoisuutta muuttavat aineet

 • 19 Hypnoosi ja mietiskely

 • Ekstra: psykologinen tutkimus

 • Kertaus Thinglink

 • Linkkiapaja

 • Käsitteet

 • Kurssiin liittyvää videomateriaalia

 • Sovelluspankki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn