Completed

PS2 Psyykkinen kehitys, kehityspsykologia, Ruoveden lukio

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta

- tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä

- ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan

- ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa

- ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

 

Keskeiset sisällöt  

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen


Arviointi: Näyttö oppitunneille ja harjoituksissa, kurssikoe


Oppikirja: Mielen maailma 2: Kehityspsykologia WSOY

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssille liittyminen

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Alustus

 • Kurssin muistiinpanot

 • 1 Mitä kehityspsykologia tutkii?

 • 2 Mikä vaikuttaa kehitykseen?

 • 3 Miten kehitystä tutkitaan?

 • 4 Varhaislapsuus 0-2 v.

 • Kehitysteorioita

 • 5 Kiintymyssuhteet

 • 6 Leikki-ikä 2-6 v.

 • 7 Itsenäisen minän synty

 • 8 Kognitiivinen kehitys lapsuudessa

 • 10 Kouluikäinen lapsi 7-12 v.

 • 11 Kouluikäisen sosiaaliset suhteet

 • 12 Nuoruus 13- 22 v.

 • 13 Identiteetin kehittyminen

 • 14 Ihmissuhteet ja kiintymys nuoruusiässä

 • Miten vastaan psykologian esseekysymykseen?

 • 15 Aikuisuus 23-63 / 65 v.

 • Miten vastaan kehityspsykologian tutkimustehtävään?

 • 16 Persoonallisuus ja ihmissuhteet aikuisiässä

 • 17 Vanhuus 65 v. -

 • 18 Ihmissuhteet vanhuudessa

 • 19 Kehitysteorioiden vertailua

 • PS2 Kurssin aiheisiin liittyvää videomateriaalia

 • Linkkiapaja

 • Keskeisiä käsitteitä

 • Sovelluspankki

 • Uutisia ja artikkeleita psykologian alalta

 • Opettajan Pinterest psykologia-taulu

 • Kahoot -visat

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn