Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta

- tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä

- ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan

- ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa

- ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

 

Keskeiset sisällöt  

 • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
 • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
 • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
 • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
 • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
 • psyykkisen kehityksen tutkiminen


Arviointi: Näyttö oppitunneille ja harjoituksissa, kurssikoe


Oppikirja: Mielen maailma 2: Kehityspsykologia WSOY

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssille liittyminen

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssikoe

 • Alustus

 • Kurssin muistiinpanot

 • 1 Mitä kehityspsykologia tutkii?

 • 2 Mikä vaikuttaa kehitykseen?

 • 3 Miten kehitystä tutkitaan?

 • 4 Varhaislapsuus 0-2 v.

 • Kehitysteorioita

 • 5 Kiintymyssuhteet

 • 6 Leikki-ikä 2-6 v.

 • 7 Itsenäisen minän synty

 • 8 Kognitiivinen kehitys lapsuudessa

 • 10 Kouluikäinen lapsi 7-12 v.

 • 11 Kouluikäisen sosiaaliset suhteet

 • 12 Nuoruus 13- 22 v.

 • 13 Identiteetin kehittyminen

 • 14 Ihmissuhteet ja kiintymys nuoruusiässä

 • Miten vastaan psykologian esseekysymykseen?

 • 15 Aikuisuus 23-63 / 65 v.

 • Miten vastaan kehityspsykologian tutkimustehtävään?

 • 16 Persoonallisuus ja ihmissuhteet aikuisiässä

 • 17 Vanhuus 65 v. -

 • 18 Ihmissuhteet vanhuudessa

 • 19 Kehitysteorioiden vertailua

 • PS2 Kurssin aiheisiin liittyvää videomateriaalia

 • Linkkiapaja

 • Keskeisiä käsitteitä

 • Sovelluspankki

 • Uutisia ja artikkeleita psykologian alalta

 • Opettajan Pinterest psykologia-taulu

 • Kahoot -visat

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn