Completed

PS2 Psyykkinen kehitys, kehityspsykologia, Ruoveden lukio

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

Ihmisen psyykkinen kehitys (PS2)

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen perustana olevia psykologisia, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä ja näiden keskinäistä riippuvuutta

- tietää keskeisiä kehityspsykologisia teorioita ja osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa omaan elämäänsä

- ymmärtää yksilön psyykkisen kehityksen jatkuvan monimuotoisena koko elämän ajan

- ymmärtää yksilön kehitykseen liittyviä mahdollisia ongelmia ja ymmärtää, että kehitykseen voidaan vaikuttaa

- ymmärtää, miten psyykkistä kehitystä tutkitaan.

Keskeiset sisällöt  

  • yksilön psyykkinen kehitys elämän eri vaiheissa
  • psyykkisen kehityksen osa-alueet kehityspsykologisten teorioiden valossa
  • psyykkisen kehityksen yhteydet biologisiin tekijöihin, esimerkiksi perintötekijöihin ja hermoston kehitykseen
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kulttuurin merkitys ihmisen psyykkisessä kehityksessä
  • psyykkisen kehityksen ongelmia ja niihin vaikuttaminen
  • psyykkisen kehityksen tutkiminen


Arviointi: Näyttö oppitunneille ja harjoituksissa, kurssikoe
Oppikirja: Mielen maailma 2: Kehityspsykologia WSOY

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn