Completed

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus, Ruoveden lukio

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla

- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa

- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla

- ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan

- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

 

 

Keskeiset sisällöt  

  • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
  • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
  • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
  • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 
Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen näyttö, kurssikoe, oppimispäiväkirja. 

Oppikirja: Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot WSOY

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn