Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
- ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan

- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

 

Keskeiset sisällöt 

 • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
 • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
 • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
 • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 

 

 

Course content

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Psykologian taitoja

 • Psykologian kurssit lukiossa

 • Teema 1: Psykologiaa. Miksi?

 • Teema 2: Ihminen on kokonaisuus

 • Teema 3: Kognitiiviset toiminnot

 • Teema 4: Oppiminen

 • Teema 5: Elämänhallinta ja itsesäätely

 • Teema 6: Psykologinen tutkimus

 • Teema 7: Psykologian historiaa ja suuntauksia

 • Teema 8

 • Teema 9

 • Teema 10

 • Esseekysymykseen vastaaminen

 • Kertaus

 • Videomateriaalia

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn