Completed

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Instructor

Tuomas Kankaanpää

Reaaliaineet opettaja hi yh ue et fi ps

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

 

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
- tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
- ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan

- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Keskeiset sisällöt  

 • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
 • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
 • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
 • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 

Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen näyttö, kurssikoe, oppimispäiväkirja. 
Oppikirja: Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot WSOY

 

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssisuunnitelma

 • Oppimispäiväkirja PS1 -kurssilla

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Psykologian kurssit lukiossa

 • 1 Mihin psykologiaa tarvitaan?

 • 2 Missä psykologiaa voi hyödyntää?

 • 3 Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus

 • 4 Minäkäsitys ja itsetunto

 • 5 Elämänhallinta ja itsesäätely

 • 6 Oppiminen

 • 7 Opiskelustrategiat, oppiminen ja muisti

 • 9 Sosiaalipsykologia

 • 8 Oppimiseen liittyvä projekti

 • 10 Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

 • 12 Roolit

 • 11 Ryhmät

 • 13 Valta ja johtajuus

 • 14 Asenteet

 • 15 Normit

 • 17 Psykologisia tutkimuksia ja tiedonkeruutavat

 • 16 Miten tehdään psykologista tutkimusta?

 • 19 Psykologian historiaa

 • 18 Psykologian suuntauksia

 • Keskeisiä käsitteitä

 • Miten vastaan psykologian esseekysymykseen?

 • Videomateriaalia kurssin sisällöistä - Opettajan Youtube-soittolista

 • Linkkiapaja

 • Uutisia ja artikkeleita psykologiaan liittyen

 • Opettajan Pinterest psykologia-taulu

 • Sovelluspankki

 • Luonteenpiirteet testi, tunne vahvuutesi!

 • Kahoot -visat

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn