Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla
- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa
- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla
- ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan

- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

 

Keskeiset sisällöt 

 • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
 • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
 • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
 • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 

 

 

Course content

 • Kurssisuunnitelma

 • Kurssin muistiinpanot

 • Kurssikoe

 • Psykologian taitoja

 • Psykologian kurssit lukiossa

 • Teema 1: Psykologiaa. Miksi?

 • Teema 2: Ihminen on kokonaisuus

 • Teema 3: Kognitiiviset toiminnot

 • Teema 4: Oppiminen

 • Teema 5: Elämänhallinta ja itsesäätely

 • Teema 6: Psykologinen tutkimus

 • Teema 7: Psykologian historiaa ja suuntauksia

 • Teema 8

 • Teema 9

 • Teema 10

 • Esseekysymykseen vastaaminen

 • Kertaus

 • Videomateriaalia

 • Linkkiapaja

 • Sovelluspankki

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn