Instructor

Tuomas Kankaanpää

FM, Aineenopettaja: hi yh ue et fi ps. Kauhavan yläkoulu ja Kauhavan lukio

Aineenopettaja

Reviews (1)

Kalle Kaikkonen

Overview

 

 

PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus

Opettaja: Tuomas Kankaanpää

 

TAVOITTEET

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla

- ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen toimintaa

- tietää psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten emootio, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa näitä kuvaavien käsitteiden avulla

- ymmärtää oppimista psykologiseen tietoon tukeutuen ja osaa pohtia psykologisen tiedon avulla omaa opiskeluaan


- osaa soveltaa sosiaalipsykologista tietoa sosiaalisen vuorovaikutuksen tarkastelussa ja ymmärtää itseään ryhmän jäsenenä.

Keskeiset sisällöt  

 • psykologia tieteenä: psykologian tutkimuskohteet ja sovellusalueet, psykologisen tiedon muodostuminen, keskeisiä lähestymistapoja psykologisten ilmiöiden selittämiseen
 • psyykkisen toiminnan luonne: psykologian peruskäsitteitä, toimintaa ohjaavia psyykkisiä, biologisia ja sosiaalisia tekijöitä
 • oppimisen psykologian perusteet ja sovelluksia
 • sosiaalipsykologian perusteita, kuten ryhmädynamiikka, roolit ja normit 


Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen näyttö, kurssikoe, oppimispäiväkirja. 

Oppikirja: Mielen maailma 1. Psykologian perustiedot WSOY

 

 

Course content

 • Oppimisympäristö Eliademy

 • Kurssille liittyminen

 • Kurssisuunnitelma

 • Oppimispäiväkirja PS1 -kurssilla

 • Kurssikoe

 • Kurssin muistiinpanot

 • Psykologian kurssit lukiossa

 • 1 Mihin psykologiaa tarvitaan?

 • 2 Missä psykologiaa voi hyödyntää?

 • 3 Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus

 • 4 Minäkäsitys ja itsetunto

 • 5 Elämänhallinta ja itsesäätely

 • 6 Oppiminen

 • 7 Opiskelustrategiat, oppiminen ja muisti

 • 8 Oppimiseen liittyvä projekti

 • 9 Sosiaalipsykologia

 • 10 Ihmissuhteet ja vuorovaikutus

 • 11 Ryhmät

 • 12 Roolit

 • 13 Valta ja johtajuus

 • 14 Asenteet

 • 15 Normit

 • 16 Miten tehdään psykologista tutkimusta?

 • 17 Psykologisia tutkimuksia ja tiedonkeruutavat

 • 18 Psykologian suuntauksia

 • 19 Psykologian historiaa

 • Miten vastaan psykologian esseekysymykseen?

 • Keskeisiä käsitteitä

 • Videomateriaalia kurssin sisällöistä - Opettajan Youtube-soittolista

 • Linkkiapaja

 • Uutisia ja artikkeleita psykologiaan liittyen

 • Opettajan Pinterest psykologia-taulu

 • Sovelluspankki

 • Kahoot -visat

 • Luonteenpiirteet testi, tunne vahvuutesi!

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn