Instructor

Mati Lukas, PhD

Head

TTÜ Avatud Ülikooli juhataja. Lõpetanud Tallinna Ülikooli üldtehniliste distsipliinide ja füüsika erialal ning Universite de Paris I Pantheon - Sorbonne rahvusvaheliste suhete ajaloo alal. Rahvusvaheliste suhete ajaloo doktor. Asutanud Eesti Diplomaatide Kooli, töötanud Audentes Business School ja Mainor Business School rektorina, kaugkoolituse didaktika professorina. Mitmete protokolli ja etiketi raamatute autor.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Kursus on koostatud eesmärgiga anda ülevaade protokolli ja etiketi põhitõdedest, euroopalikest käitumisnormidest, aegade jooksul kujunenud traditsioonidest, kohtumiste ja vastuvõttude korraldamisest ametliku- ja mitteametliku kirjavahetuse vormistamisest ning euroopalikust laua- ja rõivastumisetiketist.

Sissejuhatus ainesse

Ettekujutus, et sajanditevanused arusaamad käitumis- ja suhtlemisnormidest muutuvad globaalse suhtlemise tingimustes vähetähtsateks, ei pea paika. Vastupidi – nüüd, mil elektronkirjad jõuavad maailma mistahes punkti sekundiga, lennukid teevad maakerale tiiru päevaga ja omavahel suhtlevad väga erinevate kultuuridega inimesed, on üldtunnustatud suhtlemis- ja käitumisnormide tundmine ja järgimine olulisemgi, kui mõned sajandid tagasi. Veel sajand tagasi oli rahvusvaheline suhtlemine vaid väheste väljavalitute prvileeg, tänapäeval on see meie kõikide võimalus. Uued sõbrad, tuttavad, koostööpartnerid Ameerikas, Euroopas või Aasias on vaid „hiirekliki kaugusel“. Maailm on meile avatud ja see kohustab meid rohkem, kui kunagi varem pöörama tähelepanu üldtunnustatud suhtlemis- ja käitumisnormide täitmisele.

Kursuse läbinud inimene:

  • Mõistab kultuuridevahelise erinevuste mõju ameti-ja ärisuhetele ning oskab sellega arvestada.
  • Teab käitumise põhitõdesid erinevatest kultuurikeskkondades

  • Valdab ameti- ja ärisuhete korraldamise võimalusi ja tehnikaid, oskab korraldada ja osaleda ameti-ja ärialastel üritustel

  • Oskab koostada nõuetele vastavaid ameti- ja e-kirju

  • On teadlik erinevate kultuuride laua- ja joogietiketist, oskab järgida euroopalikku riietumisetiketti.

Programm

I Teema: Kultuuride paljusus

Kultuuri mõiste ja definitsioonid. Kultuuridevahelised erinevused ja erinevad väärtushinnangud. Kultuuridevahelised kontaktid. Käitumiskultuuri olemus. Emotsionaalne intelligents.

II Teema: Protokoll ja etikett

Protokolli ja etiketi mõisted ning nende ajalooline kujunemine. Diplomaatilise protokolli mõiste. Kaasaegne äri- ja ametiprotokoll ning etikett

III Teema: Viisaka käitumise põhitõed

Tervitamine ja tutvumine.  Esitlemine. Visiitkaardid ja nende kasutamine. Helistamine

IV Teema: Edukas tööalane suhtlemine

Eduka suhtelmise alused. Suhtlussfäärid ja tasandid. Suhted organisatsioonis.  Ametlik kirjavahetus. Ametikirjade vormistamine Eestis. Rahvusvaheline kirjavahetus. E-kirjad. Netikett. Suhtlemine ajakirjandusega. Ametikohtumised ja nende liigid. Ametikohtumiste ettevalmistamine ja korraldamine. Läbirääkimised , nende ettevalmistamine ja läbiviimine. Kingitused. Riiklik sümboolika ja selle kasutamine.

V Teema: Vastuvõtud ja lauaetikett

Üritused ja nende klassifikatsioon. Vastuvõtud, nende liigid, ettevalmistamine ja korraldamine. Mitteametlikud kohtumised ja peod. Kutsed ja tänamised. Lauaetikett, joogietikett. Lauakommete eripärad. 

VI Teema: Rõivastumisetikett

Imidzh ja selle kujundamine. Stiiliõpetus, optilised illusioonid, ehted, parfüümid, aksessuaarid. Riietumisetikett tööl, ametlikel ja mitteametlikel üritustel

Õppejõud

TTÜ Avatud Ülikooli juhataja. Lõpetanud Tallinna Ülikooli üldtehniliste distsipliinide ja füüskia erialal ning Universite de Paris I Pantheon - Sorbonne rahvusvaheliste suhte ajaloo alal. Rahvusvaheliste suhete ajaloo doktor.
Asutanud Eesti Diplomaatide Kooli, töötanud Audentes Business School ja Mainor Business School rektorina, kaugkoolituse didaktika professorina. 
Mitmete protokolli ja etiketi raamatute autor.

Õpijuhised

Kursuse läbimiseks on aega 6 nädalat. Arvestus toimub kursuse kuuendal nädalal. Iga teema lõpus on enesekontrolli test. Iga testi sooritamiseks on aega 5 minutit. Kasutada on 1 katse.

Arvestust on võimalik sooritada kokkuleppel õppejõuga. Arvestuse sooritamiseks on aega 25 minutit ning kasutada on1 katse. Tulemuse saate teada kohe! Ebaõnnestumise korral ärge heitke meelt! Korrake kogu materjal üle ning paluge uut arvestuse sooritamise võimalust!

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn