Projektinhallinnan verkkokurssi

Secure Payment Confirmation

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.
Total:

Questions

For how long can I access this course?

You need to pay for the course only once in order to get full access. We guarantee you will have access to all course content for at least 1 year from purchase date, in most cases you will have access indefinitely.

From what devices I can access course materials?

You can access course materials from a Laptop, iPhone, iPad, Android, Windows Phone and virtually any device with modern Internet browser. Live tutoring is limited to PC, Mac and Linux only at the moment.

Can I get my money back?

If you purchased the course and for some reasons are not satisfied with it, please contact us at support@eliademy.com and we will resolve the problem.

How sales tax is calculated?

Price is a subject for European Value Added Tax (VAT). If you live outside of EU, you won't have to pay VAT. If you do live in EU, we will automatically calculate correct amount of VAT based on your billing country.

Instructor

Jukka Nordlund

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Tavoitteet

Projektinhallinnan verkkokurssin aikana opetellaan hallitsemaan projektille sovittuja resursseja; tekijöitä, työnjakoa, aikataulua ja taloutta. Kurssi tutustuttaa osallistujan projektitoiminnan peruskäsitteisiin ja työkaluihin. Tavoitteena on antaa osallistujalle projektinhallinnan perustiedot ja -taidot projekteihin osallistumisen tueksi.

Kouluttaja Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä.

Työskentely

Verkkokurssi koostuu videoluennoista, näihin liittyvistä monivalintakysymyksistä sekä yksilötehtävistä. Tarvittava työpanos on noin kolme (3) työpäivää.

Videoluennot

Projektinhallinnan verkkokurssi koostuu kolmesta (3) osasta:

 • Osa 1: Projektin määrittely ja osittaminen
 • Osa 2: Projektisuunnitelman laadinta
 • Osa 3: Projektin ohjaus ja seuranta

Jokaisen osan aluksi käy ensin läpi videoluennot omaan tahtiisi. Käytettävissäsi on myös luentojen kalvot pdf:nä. Kun olet katsonut videot, voit testata oppimaasi tekemällä Testaa oppimaasi -monivalintatehtävät (Tehtävät-välilehdellä).

Yksilötehtävät

Jokaiseen osaan liittyy myös pienimuotoinen yksilötehtävä (Tehtävät-välilehdeltä), jonka tavoitteena on soveltaa projektityökaluja käytännössä. Tätä tehtävää varten valitse jokin projekti, jota haluat työstää kurssin aikana. Se voi olla jokin työn alla oleva, tuleva tai jo aiemmin toteuttamasi projekti, jota haluat näin jälkikäteen tarkastella. Se voi myös olla kuvitteellinen. Yksilötehtävät muodostavat kokonaisuuden valitsemastasi projektista.

 

Projektinhallinnan verkkokurssi toimii parhaiten viimeisimmillä versioilla Chromesta, Safarista ja Mozilla Firefoxista. Mahdollisissa ongelmatilanteissa ole yhteydessä Tia Laipaik (tia.laipaik@aaltoee.fi).

Course content

 • 1 Projektin määrittely ja osittaminen

 • 1.1 Projektin ominaispiirteet ja tietoalueet

 • 1.1.1 Projektin ominaispiirteet

 • 1.1.2 Projektinhallinnan historiaa

 • 1.1.3 Projektityypit ja onnistumiskriteerit

 • 1.1.4 Haasteita ja ongelmia

 • 1.1.5 Hallinta- ja johtamismalleja

 • 1.1.6 Tietoalueet

 • 1.2 Projektin vaiheistus ja määrittely

 • 1.2.1 Projektin tyypilliset vaiheet ja elinkaari

 • 1.2.2 Porttimalli ja katselmukset

 • 1.2.3 Työmäärien ja kustannusten arviointi

 • 1.2.4 Määrittelyvaiheen tehtävät ja tavoitteet

 • 1.3 Projektin osittaminen

 • 1.3.1 Osittamisen periaatteita

 • 1.3.2 Projektin ositustapoja

 • 1.3.3 Ositus projektin seurannassa

 • 1.3.4 Vaihtoehtoisia lähestymistapoja

 • 1.3.5 Rullaava ikkuna

 • 2 Projektisuunnitelman laadinta

 • 2.1 Aikataulutus

 • 2.1.1 Aikataulutus

 • 2.1.2 Suunnittelutarkkuus

 • 2.1.3 Tehtävien kestojen arviointi

 • 2.1.4 PERT-tekniikka

 • 2.1.5 Tehtäväverkot

 • 2.1.6 Pelivarat ja kriittinen polku

 • 2.1.7 Resurssirajoituksen huomioiminen

 • 2.2 Critical Chain

 • 2.2.1 Tavoitteiden saavuttaminen, ongelmat ja ratkaisuja

 • 2.2.2 Theory of constraints (TOC)

 • 2.2.3 Varmuusmarginaalit ja tehtävien ohjaus

 • 2.2.4 Töiden aloituksen haasteet

 • 2.2.5 Puskuriseuranta, suunnitteluperiaatteet ja ohjelmistoja

 • 2.3 Critical Chain - useiden projektien ohjaus

 • 2.3.1 Kriittinen resurssi ja moniprojektiympäristö

 • 2.3.2 Kriittisen resurssin kuormitus, tuloksia

 • 2.4 Kannattavuuslaskelmat

 • 2.4.1 Takaisinmaksuaika ja nettoarvo

 • 2.4.2 Nettonykyarvo

 • 2.4.3 Sisäinen korkokanta

 • 2.4.4 Kustannukset sopimusmalleissa

 • 2.5 Budjetointi ja kustannusten hallinta

 • 2.5.1 Kustannusten hallinta ja rakenne

 • 2.5.2 Tuloksen arvo

 • 2.5.3 Kustannusseuranta

 • 2.5.4 Muutokset kustannusnäkökulmasta

 • 3 Projektin ohjaus ja seuranta

 • 3.1 Projektin ohjausperiaatteet

 • 3.1.1 Ohjauksen osa-alueet ja ohjattavuus

 • 3.1.2 Sisällön valvonta ja porttimalli

 • 3.1.3 Vertailusuunnitelmat

 • 3.1.4 Johtamismallin arviointi

 • 3.2 Aikatauluseuranta

 • 3.2.1 Aikatauluseurannan periaatteet

 • 3.2.2 Critical Chain ja seuranta

 • 3.2.3 Aikataulupoikkeamat

 • 3.3 Sisällön ohjaus

 • 3.3.1 Laatuajattelu ja laatujohtaminen

 • 3.3.2 Projektin laadunvalvonta

 • 3.3.3 Alkusyyt, muutos

 • 3.3.4 Riskienhallinta

 • 3.3.5 Riskienhallinnan käytäntö

Interested? Enroll to this course right now.

There is more to learn