Programovanie moderných webstránok (PMW)

Instructor

Samuel Ondrek

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 

  Voľne dostupné podklady pre krúžok  

 Programovanie moderných webstránok pre  študentov stredných škôl a gymnázií 

 

 

 

                                                                                                                  Organizátor — Samuel Ondrek

 

 

 

 Základné informácie o kurze 

 

Čo je cieľom krúžku?

Absolvovaním krúžku sa študent naučí programovať moderné webstránky s technológiami, ktoré sú momentálne používane v celosvetovo najlepších softwarových firmách ako Google, Linkedin alebo Facebook. Zúčastnení žiaci si osvoja programovacie jazyky HTML, CSS a Javascript pomocou jednoduchých úloh a postupného vypracovávania zadania.

 

V čom sa bude programovať?

 • Skriptovací jazyk Javascript (ES6)
 • Grafický jazyk CSS3
 • Semantické používanie a písanie HTML5

 

Metodika

Žiaci získajú základné zručnosti programovania, tvorby webstránok, pravidiel typografie, prístupnosti pre minority, grafických pravidiel, technológií a nástrojov, používaných profesionálnymi developermi v súčasnosti. Pokročilí žiaci sa budú môcť zapojiť aj do medzinárodných súťaží.

 

Predpokladané znalosti

 • Základná práca s počítačom a internetom na uživateľskej úrovni
 • Aspoň minimálna znalosť anglického jazyka

 

Certifikát

Po úspešnom absolvovaní celého kurzu obdrží každý žiak certifikát programovania, ktorý môže priložiť neskôr do svojho životopisu, ale aj ako prílohu k prihláške na vysokú školu. Rovnako každý žiak dostane zadarmo priestor, kde môže uložiť svoju webstránku spolu s vlastnou doménou, ktorú môže používať.

 

Kde / Cena

V priestoroch Gymnázium Ladislava Novomeského na Tomášikovej 889/2 v Bratislave. Kurz bude úplne zadarmo pre všetkých uchádzačov. Kapacita kurzu bude 10 až 15 žiakov. Priestory, výučba, pomôcky a ostatné náklady budú hradené sponzorom.

 

Pravidlá kurzu

 • Výučba prebieha formou programovania na počítači po inštrukciách vyučujúceho
 • K prednáškam budú (ak je vhodné) predpripravené súbory 
 • Všetko potrebné bude vysvetlené žiakom v prvý deň výuky osobne
 • Každá informácia týkajúca sa kurzu bude zverejnená na tejto stránke vopred

 

 

 

 

 

 Obsah kurzu 

 

Každá téma sa bude skladať z dvoch častí v pomere 40:60 časovo:
 - Teoretický časť, kde sa vysvetlí daná problematika na príkladoch
 - Praktická časť, kde budú študenti tvoriť vlastný projekt a skúšať si ho

 

 

 1. Čo je to HTML, CSS a JS a načo slúžia
  (z čoho je vlastne zložený celý web, ako vidieť jeho kód a ako vlastne funguje)

   

 2. Head, Body, HTML tagy, obsah a semantika
  (o najdôležitejšiej časti webu a ako vytvoriť jednoduchú stránku)

   

 3. HTML tagy a ako správne rozdeliť kód webstránky
  (ul, li, table, a, div, span, article, nav, footer a iné html5 tagy súčasnosti)

   

 4. CSS, štýly, properties a ako urobiť webstránku peknou
  (nastavovanie farieb, pozadia, rozmiestnenia a grafika na webe)

   

 5. Typografia, fonty, písma a čitateľnosť
  (doležitosť správnej typografie na webe z pohľadu typografie, čitateľnosti a dostupnosti)

   

 6. Praktické tvorenie jednoduchej webstránky
  (celá hodina bude zameraná na tvorenie webstránky bez a samostatné riešenie problémov)

   

 7. Zverejnenie webstránky na internete, FTP, servre a hostingy
  (ako sa kód dostáva k miliardám ľudí a ako zverejniť tú svoju)

   

 8. Prvá otvorená téma
  (prvá otvorená téma bude prispôsobená študentom podľa otázok a náročnosti)

   

 9. Druhá otvorená téma
  (opäť otvorená téma, prispôsobená študentom podľa otázok a náročnosti)

 

 

 

 

 

 Užitočné linky, spomenuté na kurze 

 

 

 

 

 

 

 Obsahy jednotlivých kurzov 

 

[budú zverejnené začiatkom septembra]

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn