L'ART FOTOGRÀFIC. NARRATIVA I LLENGUATGE VISUAL

Instructor

Lau Bosch

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

NARRATIVA I COMPOSICIÓ DE LA IMATGE FOTOGRÀFICA

CONTINGUT del BLOC 4                   Durada: 10 hores

UC1417_3 Dissenyar, organitzar i gestionar projectes fotogràfics     Durada: 80 hores                         

MF1417_3 PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA

FAMILIA PROFESSIONAL: Imatge i So

ÀREA PROFESSIONAL: Produccions Fotogràfiques

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE REFERÈNCIA: IMS441_3 Producció fotogràfica (RD 1957/2009, de 18 de desembre)

 

https://belfioreph.wordpress.com/2015/11/06/componiendo-la-imagen-con-el-corazon-disparando-con-la-cabeza-2/

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn