Completed

Pohjatöiden, liuskekiveysten ja hoitotöiden laatuvaatimukset

Instructor

Jaana Uusitalo

Jaana Uusitalo

MOOC-kurssi

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

 Tämä on verkossa pidettävä kurssi, johon saat kutsun sähköpostiisi.

Oppimistavoitteet

Tämän kurssin käytyäsi

  • tiedät pohjatöiden, liuskekiveyksen ja hoitotöiden laatuvaatimukset
  • olet kehittänyt omia valmiuksiasi
  • ymmärrät laatuvaatimusten merkityksen osana suunnitteluprosessiasi
  • olet oppinut tutkivan työotteen eli olet osallistunut käsiteltävien ongelmien määrittelyyn, niihin tarttumiseen ja niiden ratkaisemiseen

Opiskelijana tuotat myös itse tietoa ja vaikutat sisältöjen valintaan. Oppijana et vain passiivisesti omaksu tietoa, vaan pääset vaikuttamaan ongelman asetteluihin ja tuottamaan itsekin tietoa.

 

Resurssit

Opiskelijana resurssejasi ovat hyvä tiedonsiirtoyhteys sekä mikrofoni ja web-kamera.

Verkkokurssin pohjana on Eliademy, jota käytetään tiedonsäilytykseen ja -välitykseen.

 

Arviointiperusteet

Keskeistä on oma  kokemuksellisuutesi ja siihen liittyvä oman sekä muiden toiminnan arviointi. Arvioinnissa ei etsitä ongelmia vaan vahvuuksia. Osallistavassa arvioinnissa sinua herätellään oman oppimisesi seuraamiseen ja säätelyyn. Arviointi on vastavuoroinen dialogi. Ohjaaja on avuksi itsearvioinnissasi, palautteen antajana ja tavoitteiden asettamisen tukijana. Hyödynnä myös vertaisarviointia. Anna ja saa palautetta muilta!

 

Keskustelualueet

Oppiminen on aktiivista sosiaalista toimintaa. Oppijana ymmärrät oppimisen merkityksen osana omaa kasvuasi ja tietojen merkityksen sosiaalisessa ympäristössäsi. Osallistu aktiivisesti keskusteluihin.

 

 

 

 

 

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn