Instructor

Arne Aagaard Bangstad

Sertifisert PLP-instruktør

Jeg er en av seks sertifiserte instruktører i metoden PLP. PLP er en metode innen prosjektledelse som er utviklet og eid av Innovasjon Norge og det er to kurs som er utviklet; PLP-Utviklingsevne og PLP-Utviklingsledelse. Jeg er utdannet cand. mag fra Universitetet i Bergen med fagene juss, organisasjonspsykologi og statsvitenskap. I tillegg har jeg en Master-grad i Human Resource Management fra Griffith University, Australia. Jeg har lang erfaring fra styrearbeid i små- og mellomstore bedrifter og er for tiden styreleder bedriften Life Norge AS med en årlig omsetning på ca 25 millioner. Jeg er utdannet i styrearbeid fra Copenhagen Business School (CBS). Min yrkeserfaring er basert på ulike utenlandsoppdrag for bistandsorganisasjoner som FORUT og Flyktninghjelpen. Jeg har også arbeidet for FN i Kosovo. Oppdragene representerer over 10 år med ledelseserfaring i pressede nødhjelpsoperasjoner i land som Kosovo, Sri Lanka, Burkina Faso, Mali, Irak og Jordan.

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

PLP-Utviklingsevne er opprinnelig et to-dagers kurs (16 timer) som gir prosjektansvarlige og prosjektledere full innsikt i alle sider ved god prosjektledelse og PLP som arbeidsmetodikk. Dette er kurset for alle som skal være direkte involvert i et prosjekt.

Kurset fokuserer på de sentrale faktorene i prosjektutvikling og gjennomføres med presentasjoner og diskusjoner online. Når den teoretiske delen er gjennomgått, møtes vi fysisk til en workshop på et sted som passer deltakerne. Vi bruker så en dag på et gjennomgående "case study" hvor vi bruker hva vi har lært til å simulere alle deler av et prosjekt. Kurset blir så avsluttet med en prøve og evaluering online. 

Med PLP Utviklingsevne blir du bedre i stand til å velge ut og prioritere under usikkerhet og hurtige endringer å stille krav til planlegging, organisering og gjennomføring av utviklingsprosesser. Du vil lære å fokusere på beslutninger, fremdrift og resultat gjennom enkle metoder.

PLP Prosjektlederprosessen er et verktøy som er utviklet og eies av Innovasjon Norge, men Bangstad Consult AS har lagt det til rette for såkalte webinar. Som deltaker kan du nå ta kurset individuelt og i ditt eget tempo. Du vil få oppgaver underveis i et såkalt "case study" og få en-til-en oppfølging av kursholder. Kurset avsluttes med en liten test og et diplom fra Innovasjon Norge og kursholder.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn