Instructor

Thùy Uyên

Reviews (8)

Anh Lê
Hieu Dinh
Hieu Dinh
Quân Pro

Overview

Chào mừng các bạn đến với khóa học Photoshop Cơ Bản Online của Thùy Uyên. Để khóa học được thành công tốt đẹp và hiệu quả cao, các bạn vui lòng tuân thủ những quy định sau:

  1. Làm bài tập đầy đủ sau mỗi buổi học. Những bạn hoàn thành hết tất cả bài tập được giao mới được xác nhận hoàn thành khóa học.
  2. Tất cả những video của khóa học là tài sản và thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Thùy Uyên, các bạn chỉ được cung cấp để sử dụng cho việc học của cá nhân, tuyệt đối không chia sẻ cho bất kỳ bên thứ 3 nào nếu không được sự đồng ý của Thùy Uyên.
  3. Nội dung khóa học sẽ duy trì 3 tháng sau khi khóa học kết thúc.
  4. Có bất kỳ thắc mắc nào các bạn vui lòng comment trong platform học này, hoặc post trực tiếp lên group Facebook của lớp. Uyên sẽ trả lời chi tiết & hướng dẫn cho các bạn.
  5. Bài học mới sẽ upload vào thứ 3 & thứ 5 hàng tuần, bài tập sẽ có 1 tuần để làm và nộp. Ví dụ bài học của thứ 3 tuần này, các bạn sẽ nộp trước thứ 3 tuần sau.
  6. Thiếu từ 3 bài tập trở lên mà không có lý do chính đáng sẽ bị cancel học.

Hy vọng các bạn sẽ học hành nghiêm túc và tuyệt đối không chia sẻ video của khóa học ra bên ngoài. Chúc các bạn có 1 khóa học vui vẻ & thành công.

Thùy Uyên.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn