Perus- ja aineopintojen draamakurssi

Instructor

Miia Toivio

Ohjaaja

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Perus- ja aineopintojen draamakurssi

KIKP215 Perusopintojen draamakurssi 5 op tai KIKA403 Aineopintojen draamakurssi 5 op

Sisältö:
Draaman keskeisten piirteiden harjoittelu ja dramaturginen ajattelu. Draamatekstien kirjoittaminen, lukeminen, analysoiminen ja tulkitseminen.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • määritellä draaman osana kirjoittamisen lajeja ja omaa kirjoittamistaan.
  • tunnistaa draaman keskeiset laji- ja ominaispiirteet.
  • kirjoittaa draamatekstin.

Arviointi:
0–5.

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn