Pelaten osalliseks - projekti Studiosessiot 2

Instructor

Katja Raitio

Reviews (1)

Matias Vauhkonen

Overview

Pelaten osalliseks on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttama hanke. Hanke toteutetaan 1.8.2015–31.12.2017, ja sen kohderyhmänä ovat mielenterveyskuntoutujat, jo paljon pelaavat nuoret ja nuoret aikuiset, kokemusasiantuntijat sekä kuntoutuspalveluita tarjoavat toimintayksiköt.

Pelaten osalliseks -hankkeen tavoitteena on arkipäivän pelaamisen aktiivinen hyödyntäminen mielenterveyskuntoutumisessa. Hankkeessa vahvistetaan eri ammattilaisten saumatonta yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden ja kuntoutujien kanssa sekä tuetaan osallistujien digiosaamisen kehittymistä, osallisuuden kokemusta sekä työ- ja toimintakyvyn vahvistumista.

Hankkeen aikana kootaan pelikatalogi jo olemassa olevista terveys- ja hyötypeleistä sekä järjestetään studiosessioita, joissa digitaalisia pelejä testataan ja otetaan käyttöön yhdessä eri toimijoiden kesken.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Katja Raitio

katja.raitio@jamk.fi  

www.jamk.fi/pelatenosalliseks

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn