Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistus -kertaus (STCW code section A-VI/2 table A-VI/2-1)

Instructor

marko Löytökorpi

Reviews

Course reviews will be shown here

Overview

Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistus tulee uusia viiden vuoden välein. Tällöin pätevyystodistuksen haltijan tulee osoittaa, että hän on säilyttänyt ammattipätevyytensä. Pätevyys voidaan osoittaa kertauskoulutuksesta tai käytännön kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetyllä todistuksella.

Vaatimukset pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyytodistukseen tulevat kansaivälisestä STCW yleissopimuksesta. Suomen lainsäädäntö on linjassa tämän yleissopimuksen kanssa. Suomen lainsäädännössä Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä ja laivaväen pätevyydestä 166/2013 määrittää merenkulkijoiden pätevyyskirjoista ja niiden uusimisesta.

Valvovana viranomaisena toimii liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, joka myöntää merenkulun pätevyyskirjat.

 

Kertauskoulutuksen rakenne varustamo NNNN.

 

- Aluksilla suoritettu ohjattu harjoittelu STCW koodin Section A-VI/2 paragraph 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Alus dokumentoi ohjatun harjoittelun.

 

- Verkko-opiskelu Eliademy oppimisympäristössä.

 

- Käytännän harjoitukset sekä teoriakoe aluksella hyväksytyn oppilaitoksen edustajan valvonnassa.

 

Hyväksytystä suorittamisesta oppilaitos myöntää  todistuksen, jolla voi hakea Pelastuslautta- ja pelastusvenemiehen lisäpätevyystodistuksen uusimista.

 

Course content


Request invitation

Content of this course is available by invitation only. You can not access this course if you don't have an invitation from the course instructor.

Get Started

Interested? Start your first course right now.

There is more to learn